utorok 26. mája 2020

V pozemskom živote netrvaj na plnohodnotej odmene,nechaj niečo na večnosť.

Počas roka sa stane,že nás čaká niekoľko sviatočných dní po sebe. Už dopredu vieme,že budeme musieť nakúpiť zásoby na pár dní. Rozumný človek neskonzumuje všetky zásoby v prvý deň. Čo bude jesť v ďalšie dni? Potraviny a zásoby si rozloží na viac dní,aby netrpel núdzou.  Týka sa to aj odmeny a pochvaly. Keby sme všetky večerpali teraz,čo by sa nám ušlo vo večnosti?! Ako to bolo so sv. Pavlom? Každý človek chce vidieť aké také ovocie svojej námahy,ale aj nejakú odmenu,či uznanie. Pri čítaní Božieho slova máme pocit,že Pavlovi bolo ukrivdené./Sk 20/.  Prečo? Jeho úsilie bolo enormné. V Skutkoch apoštolov čítame:"...tri roky som vo dne v noci neprestával so slzami napomínať každého z vás..."A zase:"...tieto ruky vyslúžili všetko,čo som potreboval ja a títo tu so mnou". O pracovnom a misionárskom nasadení Apoštola národov nemožno pochybovať. A čo ovocie a odmena? Apoštol predvída blízku budúcnosť a vysvetľuje:"Ja viem,že po mojom odchode vniknú medzi vás draví vlci a nebudú šetriť stádo." A akú môže čakať odmenu? Inde,na prekvapenie, čítame:"Len Duch Svätý ma uisťuje,ža ma očakávajú okovy a súženie". Zdá sa,že to nie fér. Spravodlivosti akoby nebolo zadosťučinené. Pavol by si zaslúžil iné uznanie a odmenu. Že to nechcel vyčerpať už tu na zemi,potvrdzuje slovami:"Svoj život si veľmi necením,len,aby som dokončil beh a službu..." A pokračuje:"Netúžil som po ničom striebre ani zlate ani odeve". Neskôr opakuje výrok Pana Ježiša:"Blaženejšie je dávať ako prijímať". Pavla čaká odmena hodna apoštolského kniežaťa. Tu, na zami bez odmeny neostal. Svedčí o tom reakcia kresťanov,ktorí ho vyprevádzajú na jeho poslednú cestu do Jeruzalema. Svätopisec uvádza,že :"Všetci sa dali do veľkého plaču,vešali sa Pavlovi okolo krku a bozkávali ho. Najviac ich bolelo jeho slovo,že už neuvidia jeho tvár". Práve títo boli pre Pavla najväčšou odmenou. Oni sú ovocím jeho apoštolskej horlivosti. Nepochybujme,že podstatná časť slávy ho čakala v blízkosti svojho učiteľa v nebi. Ak máme pocit nedostatočnosti,keď svet rozdáva uznania a pocty,buďme trpezliví,lebo pravé,plnohodnotné odmeny svet vlastniť a rozdávať nemôže. Tie si vyárendoval  Boh.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára