utorok 12. mája 2020

Ísť cestou spoločnou alebo vlastnou?

Každý,kto zažil túru v snehu a fujavici vie,že ide o obrovské riziko. Človek vtedy veľmi ľahko poblúdi. Predstavme si,že sme členmi skupiny,ktorá stratila na chvíľu orientáciu v teréne,ktorý je zaviaty snehom. Všetci majú oči upreté dole a úpenlivo prosia Boha,aby našli aspoň náznak ľudskej stopy s tým,že môžu po nej vykročiť a dostať sa tak do bezpečia. Ako dobre padne každéme,keď si uvedomí,že našiel náznak života,že tade išli ľudia,a že ísť po tejto stope znamená záchranu života. Ísť vlastnou,t.j.nepreskúmanou cestou,by bolo rizikom,aj keď sú situácie,kedy nemáme na výber. Skutky apoštolov sa zaoberajú vážnou témou. Vrcholní predstavitelia prvotnej Cirkvi skúmajú,či tí kresťania,ktorí neboli Židmi,musia svoju cestu viery podriadiť židovskému rituálu obriezky/Sk 15,1-6/. Kresťania,ktorí pochádzali zo židovstva,totiž razili zásadu:"Ak sa nedáte obrezať podľa Mojžišovho predpisu,nemôžete byť spasení". Nútili ísť tou istou cestou. Apoštoli sa touto vecou dôkladne zaoberali. Obriezka by bola skôr krokom späť a nenavýšila by možnosti spásy,len by mnohým nádejným kresťanom skomplikovala cestu k Bohu. Ide o takúto praktickú záležitosť: máme vykročiť za Kristom identickými "stopami v snehu",ktoré nám vychodili predchádzajúce generácie? Alebo máme byť za každých okolností originálni a vychodiť si vlastný chodník spásy? Určite nie je na zahodenie,keď objavíme vhodnú kombináciu týchto možností. Nemôže byť na škodu,keď si voľačo z pozície viery odpozeráme a hlavne  sa naučíme od svedkov viery  minulých čias. Niektoré stopy nezaveje ani fujavica a sneh času. Stávajú sa akoby trvalými pamiatkami pre tých,ktorí hľadajú a pritom možno zablúdili. Pri putovaní za Kristom treba však, vytvoriť aj niečo originálne. Predsa len,každý kráča vlastnou cestou a necháva po sebe stopy. Kopírovať niekoho bez rozmyslu,by bolo kontraproduktívne. Toto museli uznať a pochopiť aj kresťania,ktorí prišli zo židovstva. Kedy je ten náš prvok originality pri hľadaní Boha správny a hodnotný? Vtedy,keď si ho naši nasledovníci vo viere, vyberú ako interval,ako súčasť svojej cesty duchovného rastu. Presvedčia sa,že im ten náš príspevok pomáha veľa pochopiť z procesu nasledovania Krista,že im pomôže odraziť sa ďalej a hľadať vlastnú cestu Božieho kráľovstva. 

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára