štvrtok 14. mája 2020

Náhradník alebo plnohodnotný člen?

Počas koronakrízy bolo veľa ľudí doma. Niektorí už aj zostali. Nedobrovoľne,lebo medzičasom prišli o prácu. Jeden z mojich známych má šťastie. Má ponuku nastúpiť na montáže na dvoch miestach. Spomínal "pre a proti" obidvoch ponúk. Jedno z kritérii sa týka stravy. Na jednom mieste je iba "bagetová",t.zn.to,čo si kúpi niekde na benzínke. Druhé pracovné miesto je po tejto stránke výhodnejšie,lebo s pracovnou príležitosťou súvisí aj plnohodnotná strava. Liturgia a Božie slovo sa zaoberajú tzv.matejovským problémom. Nachádzajú odpovede na otázku,či sv. Matej bol "len" náhradník alebo bol polnohodnotnou súčasťou apoštolského kolégia po tom,čo Judáš zradil? Matej rozhodne nebol "bagetový "typ učeníka. Že bol plnohodnotnou súčasťou apoštolského zboru svedčí sv. Peter. Ten vstal uprostred bratov/Sk 1,15-17. 20-26/ a poznamenal dôležité fakty. Povedal,že treba vybrať muža,ktorý:"...bol celý čas s nami..." a "stal sa s nami svedkom Ježišovho zmrtvychvstania". Nemôže,teda ,ísť o hocijakého náhradníka. Nevyberú niekoho z ulice,niekoho,kto je po ruke alebo momentálne je nablízku...Ten,kto zaujme miesto po Judášovi musí dať na javo,že svojou osobnosťou prevýši nehodného predchodcu. Je to niekto,koho dobre poznajú,a kto sa už zaslúžil o ohlasovanie Zmŕtvychvstalého Pána. Ide o to,že pravda Ježišovho zmŕtvychvstania je kardinálnou otázkou v doktríne Pánových nasledovníkov. Pán chce z nás mať ohlasovateľov jeho pravdy. Cítime sa nehodní a slabí? Robíme dobre. Napriek tomu,sme Božou milosťou pričlenení "matejovským" spôsobom k zástupom,ktoré vo svojej dobe,nespúšťali myšlienku zmŕtvychvstania ani na chvíľu zo zreteľa. Patríme do Cirkvi. Týmto splňame podmienku:"buď s nimi",t.j. s tými,ktorí sa pridržiavajú Pánovho spoločenstva spásy a svojim životom denne vstávame k novým výzvam,čím dokumentujeme požiadavku zmŕtvychvstania. Pán z nás urobil vhodných svedkov Ježišovho posolstva pre večný život.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára