sobota 15. decembra 2018

Ježiš Kristus vs. Ján Krstiteľ


Človek sa vyznačuje schopnosťou porovnávať. Porovnáva dvoch alebo viacerých ľudí na základe istých kritérii. Porovnáva napr.súrodencov,či ich niečo spája okrem spoločnej krvi. Porovnáva dvoch alebo viacerých zamestnancov,ktorí pracujú v tej istej oblasti,no ich prístup a zručnosť sa môžu rozchádzať. V adventnom období sa objavujú v Božom slove evanjelia dve dominantné postavy. Najprv Ježiš z Nazareta,prisľúbený Mesiáš a potom predchodca-Ján Krstiteľ. Aj ich ľudia porovnávali. V evanjeliu čítame:"Ľud žil v očakávaní a všetci si o Jánovi v duchu mysleli,že azda on je Mesiáš"/Lk 3,10-18/. Keď chceme porovnávať tieto dve postavy,máme čo porovnávať? Veď jeden je Boží Syn a druhý smrteľný človek. Pokúsme sa o to. 

1,Obaja účinkovali na púšti. Ježiš,okrem toho,že chodil po mestách a dedinkách,s obľubou navštevoval pusté miesta,aby sa modlil. Učeníci ho tam často objavili,ba neraz ich nabádal,aby ho aj tam nasledovali. Krstiteľ,objavil púšť ako miesto,na ktorom "rozvinul svoje pracovisko". Ľudia v počte veľkých zástupov ho tam objavili/ Lk 3,10/. Púšť,vo všeobecnosti,človeka očisťuje. Príde tam na iné myšlienky. V tomto svete je nám umožnené v hojnosti zažiť púšť v duchovnom slova zmysle. Myslíme na atmosféru, v ktorej chýba život,pozitívny prístup,radosť,nádej,čnosti,obeta...Púšte vo vzťahoch si užijeme dostatok. Púšť človeka môže očistiť, a my ju posväcujeme ovocím našej viery. Ak zažívame v živote takúto,nedobrovoľnú formu púšte,tak vedzme,že na to existuje dôvod:Boh nás chce očisťovať a pripravovať na večnosť a nám zveril úlohu,aby sme týmto pokorovaním posväcovali okolie svojho života. Možno sme iba ako jedna nepatrná oáza, no pritom preplnená schopnosťou zavlažovať a posväcovať. 

2,V prípade Ježiša i Jána,zohrala dôležitú úlohu voda. Zohrala dôležitú úlohu pre Ježišovom krste. V tej chvili,totiž,zaznel z neba hlas Otca:"Ty si môj milovaný Syn, v tebe mám zaľúbenie"/ Lk 3,22/. V inom prípade,pri vodnej ploche,ktorá sa volá Galilejské more,sa odohrala ďalšia dôležitá udalosť-povolanie prvých učeníkov-apoštolov/ Mt 4,18-22/. Jedna i druhá scéna majú rovnakú náplň. Svedkovia sa presviedčajú a uisťujú,že Ježiš je stredobod dejín a života každého človeka. Nasledovať ho,počúvať ho je najvznešenejšou úlohou,aká sa môže človekovi ujsť.  Ľudia si akoby oficiálne vypočuli,že ak chcú hľadať zmysel života,musia objaviť Ježiša-Mesiáša a nasledovať ho. Od tejto chvíle niet o tom nijakej pochybnosti. Komu sa Kristus zo života vytráca,nech sa vráti k týmto nádherným duchovným scénam z evanjelia. Nech sa štylizuje do pozície jedného zo zástupov,ktorý bol svedkom Ježišovho krstu pri Jordáne,prípadne do pozície toho,kto bol svedkom naliehavého povolávania učeníkov pri Galilejskom mori. A napokon,voda zohrala v našom živote tú najdôležitejšiu úlohu vtedy,keď sme boli obmytí vodou krstu. Ani tieto chvíle v živote veriaceho človeka,by nemali upadnúť do zabudnutia. 

3,Kauza Ježiša z Nazareta a Jána Krstiteľa sa dostala na stôl vladárov. K vladárom a mocnárom a verejným činiteľom nie je možné dostať sa len tak kedykoľvek. Niektorí sa o to usilujú a nedarí sa im. Vladári majú ochranku a rôzne štruktúry,ktoré dokážu neutralizovať a preciedzať snahy jednotlivcov alebo skupín o prijatie a vypočutie.  Ježiš a Krstiteľ na to nepotrebovali nijaký protokol. Ich účinkovanie bolo tak účinné,že sa správa o tom dostala na patričné miesta rýchlosťou blesku. Kauza Predchodcu,ale hlavne Ženícha-Ježiša,Božieho Syna,stále zostáva "na stole mocnárov". Nikto ju odtiaľ neodniesol ani "nezmietol zo stola". Leží tam stále,do dnes. Nech by prišiel akýkoľvek vladár,určite ju tam nájde. A určite ju využije,aby zaútočil na všetko posvätné,čo existuje. Ani súčasnosť nie je výnimkou. Kauza Predchodcu-Jána a hlavne Ježiša-Mesiáša je pokropená krvou Nevinného,ktorý ňou svet vykúpil. Bude tak do konca sveta,kým Boh nezavrší svoje dielo. Tým pádom je tam na stole aj prípad každého veriaceho,ktorý sa ku Kristovi hlási a chce ho nasledovať. Na upokojenie nás všetkých zaznievajú slová Apoštola národov:"O nič nebuďte ustarostení. Ale vo všetkom modlitbou,prosbou a so vzdávaním vďaky prednášajte svoje žiadosti Bohu. A Boží pokoj,ktorý prevyšuje každú chápavosť,uchráni vaše srdcia a vaše mysle v Kristovi Ježišovi"/ Flp 4,5-7.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára