pondelok 17. decembra 2018

Prijatie Božieho plánu podľa vzoru sv.Jozefa.

Nedávno som si v televízii so záujmom pozrel film o hercovi a komikovi,ktorý sa volal Buster Keaton. Staršia generácia si pamätá,že grotesky bývali pevnou súčasťou programu počas sviatkov. Spomeniem také mená ako Laurel a Hardy a zvlášť spomenutý Buster Keaton,vynikajúci herec,režisér .Jeho životné i profesné osudy neboli jednoduché. Zažiaril ako mladý v dvadsiatych rokoch minulého storočia. Ovládal všetky profesie,ktoré sa týkali nakrúcania filmov. Bol studnicou nápadov,nepotreboval dubléra v nijakej z jeho krkolomných scén. Dokázal si sám filmy zostrihať a ovládal dokonale aj kameru. Vyznačoval sa spontánnosťou,kreativitou,pracoval podľa vlastnej intuície a rád improvizoval. Neskoršie musel podpísať zmluvu s filmovou spoločnosťou,ktorá patrila nekompromisnému pánovi Meyerovi. Ten zakázal Keatonovi akúkoľvek improvizáciu a prácu na vlastnú päsť. Musel sa podriadiť scenáru,čo znášal veľmi ťažko. Na to prepadol alkoholu. Neskoršie ho znova prijali,ale dostal iba prácu akéhosi poradcu. Nakoniec dostal celoživotnú cenu-Oskara. Pre informáciu:film sa dá určite pozrieť v archíve RTVS. Bol vysielaný v pondelok 17.decembra na druhom programe. Zvlášť ma zaujala myšlienka spontánnosti a zároveň nespútanosti umelca,ktorý odmietal a ťažko znášal zväzujúce direktívy zhora. V Božom slove Adventu sa zaoberáme o.i. aj myšlienkou okolností Ježišovho narodenia. Jozef,muž spravodlivý,musel pozmeniť svoje plány a prijať "direktívu zhora". Ozval sa mu Boží hlas:"..neboj sa prijať Máriu,svoju manželku,lebo to,čo sa v nej počalo,je z Ducha Svätého"/ Mt 1,18-24/. Boh nie je despota,ani utlmovateľov studnice nápadov a kreativity, a už vôbec nie obmedzovateľ spontánnosti,ako dôležitej súčasti ľudského diela. Boh mu najprv všetko vysvetlí,objasní a potom žiada prijatie. Všimnime si,že Boh odovzdáva svoje myšlienky a plány iba do takého prosttredia,v ktorom je viera,kde sú predpoklady na prijatie a radostné napĺňanie jeho plánov. Boh si prostredie predpripraví a osloví ľudí,ktorí mu ponúknu otvorené srdce. Nič nebráni tomu,aby človek uplatnil svoje nadanie v diele spásy. Dielo spásy môže dokonca,tieto charizmy človeka,ešte viac zdokonaliť a rozvinúť. Nik tak nerozvinul dary Ducha ako tí,ktorí pre vieru trpeli vo väzeniach alebo vystúpili na popraviská,aby svedčili o Kristovi. Výzva:"neboj sa prijať",je aktuálna stále. Aj pre každého osobne. Možno prijatie toho,čoho sa obávame,nám pomôže rozvinúť také dannosti,ktoré umožnia Bohu,aby konal väčśie veci.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára