piatok 14. decembra 2018

Myšlienka dňa 3

Čerství absolventi s vysokoškolským diplomom,bývalí spolužiaci,nastúpili pracovať k istému zamestnávateľovi. Sú mladí,majú radi humor,dokážu si zo sebe urobiť žarty,ale aj ich prijať. Už roky majú zaužívaný zvyk.Preniesli ho aj na pracovisko. Na otázku:ako sa máš?, odpovedajú:žiadne béčko! Akože:nie som béčko,ale niekto viac. Recesisti. Majú z toho veľa srandy.Mnohých kolegov už aj získali pre tento druh konvencie na pracovisku. Pred nedávnom mi rozprávala známa,že im na pracovisku udelili koncoročné odmeny. A to "až" v sume 50 eur. Ale iba v tom prípade,ak za celý rok nemali ani jedno "péčko". Tento fakt by sa dal vyjadriť dnešnou terminológiou-choré až morbídne. Myslím si,že je v tom veľa neúcty a pohŕdania človekom. Ide o zneváženie práce človeka. Systém,v ktorom žijeme sa s nami pohráva.vydiera nás,ba viac-vysmieva sa nám beztrestne do očí. Hneď som zavolal do firmy,kde pracujú vyššie uvedení recesisti a navrhol,aby si doplnili svoj ojedinelý pozdrav. Povedal som im,aby k pozdravu "žiadne béčko" pridali doplnok vo forme "žiadne péčko". Odpovedali mi,že to závisí od výšky koncoročných prémii...Firma, v ktorej pracujú je však solventná a váži si zamestnancov. Nepredpokladám,že svoj zaužívaný pozdrav museli doplniť,nedajbože zrušiť. Hovoríme o úcte. V adventnom období "cítime" v liturgii prítomnosť Sv Jána Krstiteľa. Okrem iného,možno o ňom povedať,že požíval všeobecnú úctu. Dokonca samotný vladár,ktorý ho napokon dal sťať,hovoril o ňom s akousi úctivosťou,ba až strachom/ Mk 6,17-29/. Jánova autorita bola prirodzená,nie vynútená. Hovoril cez neho sám Boh. Ježiš o ňom povedal,že nik z ľudí sa nenarodil väčší,ako je on/ Mt 11,11/. Charakteristické znaky Jánovho života sa dajú zhrnúť takto:život chápal ako poslanie,pestoval permanentný odpor voči hriechu,ujímal sa ľudí v ich biedach,ordinoval liek pokánia a pre každého mal primerané slovo. Nezaslúžil si tento človek úctu? Pokúsme si niečo z jeho životného programu zobrať pre seba. Úcty vo svete nikdy nie je dosť. Ozaj,všetci si poprajme:"žiadne béčko/to budeme,ak budeme žiť v intenciách Krstiteľa/",ale doložme aj:"žiadne péčko/to preto,aby nám neušli aspoň symbolické vianočné odmeny..."

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára