piatok 14. decembra 2018

Zdanlivá kontroverznosť Jána Krstiteľa.

O niektorých ľuďoch sa hovorí,že sú úspešní. Na čo siahnu,všetko sa im podarí. O iných platí charakteristika:nič nepokazí. Znamená to,že síce nerobí výrazné chyby,ale ani nenapreduje-priemer. Napokon je tu kategória,o ktorej platí,že ľudia,ktorí do nej patria,priam priťahujú neúspech. Zvláštnou kapitolou,z hľadiska pozemskej úspešnosti,je Ján Krstiteľ. Sám Ježiš mu venuje zvláštnu pozornosť. Na prvý pohľad protichodnú. Najprv hovorí:"...nespoznali ho a urobili s ním,čo chceli"/ Mt 17,10-13/. Aby vzápäti posunul náš pohľad na Jána inde. Hovorí:"...Medzi tými,čo sa narodili zo ženy,nepovstal nik väčší,ako Ján Krstiteľ"/ Mt 11,11/. Z prvého citátu máme dojem,akoby bol Ján neúspešný a jeho misia stratená. Z druhého opak. Ježiš pripomína,že nemá medzi smrteľníkmi konkurenta. Toto je paradox,ktorý prináša myšlienka Božieho kráľovstva. Neúspech v zmysle sveta,Boh obráti na základný kameň večného života. Nech nikoho nemýli fakt,že Ján žil krátko,že sa motal kdesi na púšti,že si rozhneval vladára,ktorý ho napokon exemplárne potrestal-sťatím. Ján za krátky čas svojho pôsobenia stihol urobiť veľké veci. Boli to skutočnosti,ktorým nikto zabrániť nemohol. Prichádzali za ním ľudia rôznych stavov s otázkou:"Čo máme robiť?" A on každému podal zmysluplnú odpoveď. Predstavta si,že všetci títo ľudia sa vrátili do života a začali žiť podľa Jánovho návodu. Koľko dobra priniesli do sveta. Začali žiť v perspektíve noriem Božieho kráľovstva. Ján zasieval dobré semeno evanjelia. Jána musíme hodnotiť koncepčne a perspektívne a nie iba z hľadiske krátkosti života na zemi. Nechcime byť za každú cenu úspešní tu a teraz. Buďme trpezliví a pozerajme do budúcnosti,ktorú nám pripravil Kristus.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára