piatok 29. apríla 2022

Novomanželom na cestu

Skupina turistov zavítala do ktoréhosi prístavného mesta. Lokalít, ktoré chceli navštíviť bolo dosť. Exkurzia mesta sa nezaobišla bez návštevy samotného prístavu. Mnohí zo skupiny boli vôbec prvýkrát v prístave. Obdivovali všetky plavidlá, ktoré v prístave kotvili. Boli tam lode menšie, ale aj veľké, ktoré vyrážali dych. Niektorí z turistov si všimli plávajúce pozostatky obyčajnej loďky. Bola to akási bárka, ktorá sa rozbila nárazom o skaly. Časti z nej sa chaoticky pohybovali na spenených vlnách. Ktosi vtipne poznamenal:"Boli to asi nejakí stroskotanci". 

    Evanjelium spomína situáciu, kedy apoštoli nastúpili na loďku, aby sa preplavili do mesta Kafarnaum /Jn 6,16-21/. Možno si niektorí ľudia o nich mysleli, že sú to stroskotanci, lebo sa práve šli plaviť proti búrke. Iní si o nich mohli myslieť, že sú to životní stroskotanci, lebo opustili /ne/istotu rybárskeho remesla a vykročili za chudobným učiteľom z Nazareta. No oni nestroskotali ani v jednom ani v druhom prípade. Práve naopak, v súvislosti s Ježišom môžu povedať, že našli pravý zmysel života a správny prístav, ktorý naplnil ich duše. Tento krok nikdy neoľutovali. 

    Mladomanželia nastupujú spoločne na loď života. Nikto im nepraje, aby stroskotali. Práve naopak. Všetci im prajú, aby ich plavba životom bola poznačená istotou, nádejou a dôverou, pričom sa môžu spoľahnúť na pomoc zhora a na pomoc vzájomnú. 

    1.,Apoštoli nastúpili na loď. Prečo? Lebo inej možnosti nebolo. Plavba bola loďou bola jediným riešením. Bola v tom istá nevyhnutnosť, ale aj riadenie zhora. Prečo nastupujú novomanželia spoločne na loď života? Lebo pre nich inej možnosti niet. Nie preto, že ich niekto k tomuto kroku núti, ale oni sami iné možnosti vylúčili v slobode rozhodovania sa. Je v tom istá nevyhnutnosť, lebo stále väčšina ľudí do manželstva vstupuje a tam hľadá svoju realizáciu, ale je to aj riadenie zhora. Toto rozhodnutie dvoch mladých ľudí je totiž v súlade s Božou vôľou. Božia vôľa sa niekedy prejavuje v určitej nevyhnutnosti konať podľa nejakých zásad. Týmto úkonom preukázali voči sebe úctu a dali najavo, že toho druhého považujú za autoritu, ktorú chcú mať po svojom boku. 

    2.,Apoštoli zažili počas plavby tmu a búrku. Vznikli také zlé poveternostné podmienky, že si možno povedali:"Všetkému je koniec!". Takúto situáciu poznáme nielen z filmov, ale aj zo života. Pri vstupe do manželstva si snúbenci uvedomujú, že sa im zatemnilo. Zatemnilo sa sebectvu, je koniec prílišnému individualizmu, zmráka sa pre bezstarostnosť, ale zároveň sa rozjasnilo pre obetu, prajnosť, zodpovednosť, zážitok spoločenstva. V manželstve sa pre niečo zmráka, ale pre niečo vyššie, hodnotnejšie a dokonalejšie sa rozvidnieva. 

    3.,Pán Ježiš sa mal stať pasažierom na lodi apoštolov. S jeho príchodom sa dostavil pokoj a istota:"To som ja, nebojte sa!". Je úctivé ponúknuť Ježišovi miesta na lodi svojho života. No on sa neuspokojí iba s úlohou akéhosi pasažiéra. On chce mať v ruke kormidlo!. Pokoj a poriadok na lodi života bude vtedy, keď loď bude riadiť on:"To som ja, nebojte sa!". 

    Vždy, keď ľudia odchádzajú na istý čas z domu, nezveria hocikomu svoje deti a majetok. Hľadajú tie správne ruky, na ktoré bude spoľahnutie. Sú to také ruky, cez ktoré hovorí samotný Ježiš:"To som ja, nebojte sa!". Post Pána Ježiša má byť v rodine a v manželstve viditeľný, neomylný a rešpektovaný. Má byť normou zmýšľania a konania. Hovorí sa tomu:zveriť svoj život a životy blízkych do Božích rúk. 

    Kresťanské manželstvá sú duchovným bohatstvom tohto sveta. Bez nich sa svet topí a stáva sa stroskotancom. Pomáhajme najmä modlitbami mladým manželom, aby ukazovali  vzor pri plavbe životom a to: v spolupráci, úcte, v komunikácii, v ochote obetovať  za druhého svoj život, a vo viere v Ježiša Krista, ktorého kormidlo smeruje neomylne do Božieho prístavu.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára