sobota 30. apríla 2022

Petrova skúška

 

         Slovenské múzeum dizajnu nedávno organizovalo výstavu stoličiek. Medzi exponáty sa dostali stoličky a sedadlá rôzneho druhu. V prvom rade tie staršie, drevené, ale aj tie najnovšie. Všetkých zaujala informácia, že v minulosti sa kvalita stoličiek posudzovala podľa testu. Ten spočíval v tom, že sa stolička vyhodila z okna budovy a dopadla na dlažbu. Tie stoličky, ktoré sa nerozbili, boli vhodné pre zákazníka.

         Výraznou postavou v živote apoštolského zboru i prvotnej Cirkvi bol apoštol Peter. Aj on musel prejsť mnohými životnými testami. Mal sa v nich ukázať aký je a či spĺňa kritériá pre vedenie apoštolského zboru a aby sa stal druhý po Kristovi. Prechádzal neoficiálnymi testami života, a to preto, aby sa ukázalo, či sa jeho naturel, charakter a viera nerozbijú v teste rozličných skúšok.(Jn 21, 1 – 19) Zo začiatku mohli vznikať určité pochybnosti a otázniky nad jeho súcosťou. Prečo?

1.)  Peter zlyhal v rybolove.

Nešiel sám, pridali sa k nemu aj ďalší. Vrátili sa však s prázdnymi rukami. Peter ako správny vodca dal na rybolov podnet, išiel príkladom, nič nepodcenil. More poznal ako málokto. Napriek tomu bol rybolov neúspešný. Všimnime si reakciu ostatných apoštolov: „Pôjdeme aj my s tebou.“ Akoby chceli povedať: „Zostaneme s tebou v dobrom i v zlom, v úspechu i neúspechu.“ Ak by sa rybolov vydaril, zožali by uznanie. Ak by sa nevydaril, tak prijímajú spoluzodpovednosť za celé dielo. Nebudú sa vyhovárať, ani schovávať za prípadné zlé Petrovo velenie.

         Každá autorita potrebuje takúto podporu. Takých, ktorí by sa škodoradostne tešili zo zlyhania vodcu, je veľa. Ale takých, ktorí sami seba podrobia sebareflexii a nevyhovárajú sa na nepriaznivé okolnosti, veľa niet.

 

 

2.)  Ďalšou súčasťou Petrovho testu bola možnosť spoznať Učiteľa.

Aj tu Peter opticky zlyhal. Prvý spoznal Ježiša Ján. Povedal: „To je Pán!“ Až potom reagoval Peter tak, že skočil do vody a utekal za Pánom. Ján ho prvý spoznal, ale Peter prvý pohotovo reagoval. Táto udalosť je nám známa. Niečo podobné sa udialo pri Ježišovom hrobe. Evanjelium hovorí, že prvý pribehol síce Ján, ale do hrobu nevkročil. Umožnil Petrovi, aby to urobil ako prvý. (Jn 20, 1 – 9) Peter potreboval mať vedľa seba oči. Ján bol jeho očami. Ján je ten, ktorý vidí, vníma, všíma si, pozoruje. Peter je ten, ktorý na jeho podnety reaguje.

         Je pekné a užitočné, ak niekomu umožníme, aby bol našimi očami, lebo nemusíme všetko vnímať a postrehnúť. Popri nás sú aj iní, ktorí majú možno lepšie oči ako my. A to nie iba v zmysle fyzickom. Netreba brať na ľahkú váhu podnety iných, aby nám neušli podstatné veci.

         Slovenský futbalový tréner, Weiss, nedávno po zápase pozitívne charakterizoval jedného hráča. Povedal o ňom krátku, ale výstižnú charakteristiku: „On vidí ihrisko.“ Je to zvláštne. Vari ostatní hráči nevidia? Vidia, ale nie tak ako on. On vidí to, čo si iní nevšimnú. Vie vopred, ako sa vyvinie situácia. Predvída. Má akoby ďalší zmysel, ktorý iní tak výrazne vyvinutý nemajú.

         Sú ľudia, ktorí vidia život a čítajú ho lepšie ako my. Oni môžu byť našimi zmyslami a ponúknuť tak podnety, ako to urobil Ján Petrovi.

 

3.)  Niektorí ľudia by chceli vidieť Petrovo zlyhanie v tom, že sa ho Pán Ježiš až trikrát pýtal: „Miluješ ma?“

Povedali by: „Prečo až trikrát? Nestačí raz? Má Pán Ježiš pochybnosti o Petrovi?“ Nie! On mu len chce naznačiť, že mu veľa zveruje a že sa bude musieť naučiť veľa milovať. („Pas moje baránky!“ „Pas moje ovce!“)

         Bez lásky ku Kristovi a jeho dielu neobstojí nikto. Táto láska nemôže mať iba bežné hranice. Ona má byť výnimočná, preto Ježiš čaká trojnásobnú odpoveď. Ak chceme zvládať zverené povinnosti, musíme rásť v láske.

         Malé deti majú na svojich rodičov rôzne požiadavky. Dostane sa im takáto odpoveď: „Až potom, keď vyrastieš. Až potom, keď budeš veľký.“ Deti si majú uvedomiť, že musia byť trpezlivé. Musíme sa naučiť rásť v láske, a to tak, že budeme prechádzať skúškami života a že budeme pritom so sebou i s inými trpezliví.

         Človek sa zdokonaľuje v láske vtedy, ak jeho život obsahuje rôzne životné zápasy. Tie sú školou takej lásky, akú požaduje Pán Ježiš.

        

         Apoštol Peter sa nám na začiatku nezdá pri skúškach excelentný. Kde-čo by sme mu vytkli. To preto, lebo aj pri jeho rybolove sa naňho pozeráme ako na prvého pápeža – najvyššieho nositeľa autority v Cirkvi. Peter sa taký nenarodil, on sa takým stal. On sa vypracoval, hoci bol Pánom vyvolený.

         Náš charakter a viera sa občas v ohni skúšok naruší ako drevené stoličky pri teste kvality. No Pán nás dvíha a opätovne sa nás pýta: „Miluješ ma? Miluješ ma väčšmi ako títo?“

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára