streda 27. apríla 2022

Vráť sa a dokonči, čo si začal

 V istej rodine nastala takáto situácia. Otec vošiel do izby svojho dospievajúceho syna a povedal mu, aby išiel s ním. Zaviedol ho do dielne. Ukázal mu tam nejaké náradie a vysvetlil, čo má robiť. Chlapcovi, reprezentantovi súčasnej mladej generácie, sa do práce veľmi nechcelo. Urobil, koľko urobil a vrátil sa do izby. Otec trpezlivo vošiel k nemu do izby, zobral ho za rameno a pokojne povedal:"Poď, musíš to dokončiť". Chlapec urobil druhý pokus. Tentoraz dielo síce dokončil, ale prácu urobil zbrklo, rýchlo a nekvalitne. Otec nezmenil na svojom postoji nič. Znova vyzval chlapca, aby šiel s ním. Vrátili sa do garáže a tam mu ešte raz trpezlivo vysvetlil, že prácu musí celú zopakovať a to dôkladne. Dobrá škola! Pre otca a aj pre mladého pána. 

    V Knihe proroka Jonáša nájdeme stať, ktorá hovorí o tom, že Boh poslal Jonáša do mesta Ninive. Dostal neľahkú úlohu. Mal vyzvať obyvateľov mesta k pokániu. Jonáš sa zľakol, nasadol na nejakú loď a chcel utiecť. Boh však spôsobil na mori búrku. Jonáša vyhodili námorníci cez palubu, lebo vedeli, že on je príčinou neľútostnej búrky. Prorok pobudol ešte tri dni v útrobách veľryby, ktorá ho v mori prehltla. Po troch dňoch ho vyvrhla on sa musel vrátiť na pôvodné miesto-do Ninive. Boh trval na tom, aby dielo dokončil. 

    Skutky apoštolov prinášajú správu o činnosti apoštolov po Ježišovom zmŕtvychvstaní. Učeníci sa dostali do väzenia, lebo židovskí pohlavári nemali pre ich hlásanie pochopenie. V noci, však, prišiel Pánov anjel, vyslobodil ich a poslal naspäť, na to isté miesto-do chrámu. A tak pokračovali v službe ohlasovania. /Sk 5,17-26/. 

    Ľudia sa musia občas niekde, na nejaké miesto vrátiť. Dôvodov je viac, nie všetky sú rovnaké. Mnohí by  sa chceli vrátiť a niečo napraviť, niečo zmeniť, zrevidovať. Niekedy sa to dá, inokedy nie. Nový začiatok je teraz. Od teraz môžu niečo zmeniť vo svojom prístupe k nejakej činnosti. Môžu pristúpiť poslušnejšie, zodpovednejšie a precíznejšie k nejakým hodnotám. Je to tak, ako keby ich Otec chytil za ruku a pokojne im povedal:"Poď, musíš začať znova. Chcem, aby si moje dielo dokončil tak, ako to ja chcem. A odmenou za dobrú prácu šetriť nebudem". 


Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára