piatok 15. apríla 2022

Veľký piatok – Tlak

 


         Každý z nás vie, čo znamená, keď je naňho vyvíjaný tlak. Existuje politický nátlak, spoločenský, pracovný.  So všetkými sa učíme vysporiadať. Človek rozmýšľa, či sa mu podriadiť alebo vzdorovať, a to aj za cenu obetí.

         V časti evanjelia, ktorá hovorí o umučení Pána Ježiša a o udalostiach, ktoré tomu predchádzali, sa dozvedáme o tlaku, ktorému je vystavený apoštol Peter, samotný Pilát, ale i Pán Ježiš, ktorý zomiera na kríži. (Lk 22, 14 – 23, 56)

        1.) Peter

Potom, čo Pána Ježiša zatkli a predviedli na výsluch, Peter sa skrýva. Vyhľadáva kúty a tmavé miesta a všade sa zdržiava inkognito. No nemôže sa však donekonečna schovávať. Odhalili ho pomerne rýchlo neznámi ľudia, ktorí povedali: „Aj ty patríš k nemu.“ (k Ježišovi) „Si jeden z jeho učeníkov.“

         Týmto vyjadrením naznačili, že Peter s touto životnou filozofiou nie je vítaný, že sa pre neho len veľmi ťažko nájde miesto v takej kultúre a v takých podmienkach, ktoré sú dlhodobo formované mojžišovskou základňou. Prakticky mu dali najavo, že so zásadami Ježiša z Nazareta v tejto spoločnosti neuspeje. Tak ho vlastne odsúdili a naznačili, že sa bude ťažko uchádzať o priazeň členov tamojšieho spoločenstva.

         Človek, ktorý uveril v Ježiša Krista, nebýva dobre prijatý týmto svetom. Stáva sa odsúdencom a dáva sa mu najavo, že si len ťažko bude hľadať miesto so zásadami evanjelia v krvi v tomto sveta. V tomto rozpoložení kresťania už existujú 2000 rokov. Takto to bude až do konca čias. Napriek tomu si zachovávajú obdivuhodnú vitalitu viery, Kristov kríž je pre nich motiváciou a povzbudením v týchto zápasoch. Apoštol Peter sa postupne z kútov a tmy prepracoval na svetlo a tam výrečným spôsobom ohlasoval Ježiša ukrižovaného a zmŕtvychvstalého.

         2.) Pilát

Je predstaviteľom svetskej moci. Má moc rozhodovať o živote a smrti konkrétneho človeka. Povedané dnešnou rečou – má veľké kompetencie. Židovskí pohlavári ho navštívia a dožadujú sa jedného – aby odsúdil Ježiša z Nazareta na smrť. Všetko ostatné strpia, len nie tohto chudobného učiteľa, ktorý robil divy a zaujal srdcia obyvateľstva.

Evanjeliu hovorí, že ich krik sa pred Pilátom stupňoval. Pilát veľmi rýchlo pochopil, že Ježiš je nevinný. Napriek tomu nemal záujem ísť so  židmi do sporu. Urobil krok proti svojmu svedomiu  a dal súhlas na to, aby Ježiša ukrižovali.

Ide o situáciu, ktorú označujeme ako nadčasovú. Aj dnes sú reprezentanti moci pod tlakom. O ich priazeň sa usilujú mnohí,
ktorí chcú presadiť svoje záujmy. Svojím spôsobom niekedy nútia predstaviteľov moci, aby išli proti vlastnému presvedčeniu,
aby upustili od spravodlivosti, aby obchádzali zákon v pozemskom živote. Koľkí na to doplatili aj v dnešnej dobe... Nie je jednoduché zastávať nejaké vysoké miesto v hierarchii dnešnej spoločnosti. Taký človek musí mať silné duchovné morálne zázemie. Mali by sme sa často modliť za tých, ktorí nesú kríž zodpovednosti, a to preto, aby ich rozhodnutia neboli ovplyvnené egoistickými záujmami, ale spravodlivosťou,  ktorá vychádza od Boha.

3.) Ježiš Kristus

Vrcholná dráma jeho života sa odohráva na kríži.  Koľko podnetného a hlbokého sa na ňom odohralo! Nemôžeme si nevšimnúť, že aj tam je naňho vyvíjaný nátlak. Vysmievajú sa z neho židovskí starší. K nim sa pridávajú vojaci, a nakoniec  aj jeden zo zločincov, ktorého poznáme ako nekajúceho lotra.  Odtiaľ vychádza na adresu Ježiša výsmech, pohana a nátlak: „Iných zachraňoval, prečo nezachráni seba?“

Ježiš tým naznačil podstatu svojho učenia. Zachraňujeme sa vtedy, keď zachraňujeme iných. Každý, kto sa obetuje pre iných, zachraňuje svoju dušu. Robí tak vo vzťahu k predchádzajúcemu hriešnemu spôsobu života, od ktorého sa chce očistiť
a robí to aj vo vzťahu k budúcnosti, v ktorej chce raz a navždy patriť Bohu.

Nie každý pochopil túto Ježišovu filozofiu. On sa nepotreboval zachrániť, veď je Božím Synom. On prišiel, aby zachránil všetkých nás. Zachraňoval ľudí počas svojho verejného účinkovania (aspoň niektorých), ale všetkých zachránil, keď vystúpil na oltár kríža. Hovoríme tomu vykúpenie. Záchrana ľudí v jeho ponímaní znamenala prijatie potupy kríža až po samú hranicu.

My, kresťania, od tohto by sme mali odvodzovať svoje správanie. V obetovaní sa pre iných nachádzame istú cestu
do Božieho kráľovstva. Kristov kríž je pre nás večným upozornením, že iba cesta Kristovho kríža je cesta očistenia, nápravy a otvorenia
sa Božej budúcnosti.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára