sobota 24. augusta 2019

Boh raz dvere zatvorí.

Väčšina z nás si pozrie v televízii dobrý seriál. Ide o dej na pokračovanie. Scénar seriálu pripravujú rôzni autori. Niekedy je tým poverený jeden človek,ale niekedy viacerí. Najmä vtedy,ak má seriál pre divácky úspech viacero sérii. Tvorcovia nezabudnú občas improvizovať a zatraktívniť scénar seriálu. Dosiahnu to takým spôsobom,že pozvú k spolupráci divákov. Tí posielajú do relácie návrhy deja,akým spôsobom sa má potom vyvíjať. Režisér,herci a celý štáb sa potom pri nakrúcaní tejto diváckej myšlienke prispôsobia. Všimnime si otázku z evanjelia:"Pane,je málo tých,čo budú spasení?"/Lk 13,22-30/. Javí sa nám dosť pesimistická,skeptická. Je poznačená akýmsi smútkom až bolesťou. Autor otázky akoby tušil,že spasených bude málo. Aspoň tak to môžeme čítať medzi riadkami. Teraz si predstavme,že by sme dostali príležitosť "divácky" zasiahnuť do deja a niečo zmeniť. Určite by sme zmenili text aj tón otázky. Spýtali by sme sa takto:"Učiteľ,však bude veľa tých,čo budú spasení?" Ba dokonca, niektorí by zašli ešte ďalej a spýtali sa:"Učiteľ,však budú všetci ľudia spasení?" Žiada sa nám takto formulovanými otázkami,vniesť do smútku dnešnej doby viac nádeje a optimizmu. Ježiš sa  nenechá pritlačiť k stene. Na otázky takéhoto tipu neodpovedá. On chce,aby boli všetci spasení,ale nezabúdajme na posledný súd a jeho podobenstvo o tom,ako budú niektorí postavení "zprava a iní zľava". Ježiš nespomína žiadne čísla ani percentá. Poukazuje však na niektoré skutočnosti,ktoré máme v živote zohľadniť. 1,"Usilujte sa vojsť tesnou bránou". Znamená to,že máme na výber. Brán je viac. Vidíme okolo seba brány honosné,široké,bez obmedzenia. Priam nás pozývajú a lákajú,aby sme nimi prešli. No je aj tesná brána. Vyniká tým,že je nenápadná,takmer zabudnutá a hlavne podceňovaná. Ide o bránu života podľa noriem evanjelia. Je to brána,ktorej prekročenie znamená prispôsobiť sa jej kapacite:zohnúť sa,pokľaknúť a zmeniť polohu. Môžeme si to vysvetliť tak,že je potrebné zohnúť sa a všimnúť si nejakého biedneho a nenápadného človiečika,ktorý prosí o pomoc. Máme pokľaknúť pred tajomstvom pamiatky Ježišovho umučenia a zmeniť život podľa ideálu Zmŕtvychvstalého. 2,Ježiš nám dáva na vedomie,aby sme nepremeškali svoju príležitosť,lebo:"Hospodár vstane a zatvorí dvere a vy zostanete vonku"! V bežnom živote sa obávame,že nám zatvoria dvere nejakej inštitúcie. Povieme:"Musím utekať,lebo mi zatvoria obchod,či kanceláriu nejakého úradu!". V týchto situáciách dokážeme aj pobehnúť,len,aby sme stihli to,čo považujeme za dôležité. Čas zatvorenia dvier a činnosti nejakej inštitúcie poznáme dobre. Raz sa zatvoria pre nás aj dvere možnosti pracovať na spásej svojej duše. Aspoň niekedy "pobehnime" za cieľom spásy. Urobme viac,ako iba rutinné povinnosti,aby sme Bohu ukázali,že sa snažíme bdieť nad osudom večného života. Povýšme tempo a hĺbku záujmu o Božie kráľovstvo nad sebazničujúce tempo doby,ktoré nevedie človeka do úrodných hĺbok,ale do plytkej pôdy,v ktorej sa  semenu večného života dobre nedarí. 3,Ježiš si praje,aby sme žili tak,žeby sme nezišli z jeho zorného uhla. Nemáme sa pred ním schovávať,alebo tajiť kontakty s ním. Pripomínajme sa mu slovami evanjelia:"Jedli sme s tebou a pili,na našich uliciach si učil". Toto stolovanie a katechizovanie s Ježišom nemá mať výhradne štatistický,formálny či diplomatický  charakter. Tieto okamihy stretnutia s Pánom majú na nás vplývať do hĺbky a zanechať trvalú stopu v podobe pokánia a zmeny života. Každý deň má byť zasvätený Ježišovi a nasmerovaný na jeho slovo. Každý deň je vhodná príležitosť stolovať s ním a nechať sa viesť jeho náukou. Tak sa nemusíme obávať,že by nám pred nosom zatvoril dvere do svojho kráľovstva a povedal:"Ja neviem,odkiaľ ste!". Za tymi pomyselnými dverami nám všetko dopovie a vysvetlí všetky tajomstvá svojej náuky. Počas pozemského života platia pre nás tieto slová evanjelia:"Ešte veľa vám mám toho povedať,ale teraz by ste to nezniesli"/Jn 16,12/. Po vstupe do brány večnosti nastane čas dopovedania,dovysvetľovania. Nechajme sa zlákať tesnou bránou,len za ňou na nás čaká vrúcne privítanie a blažená odmena.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára