utorok 6. augusta 2019

Budú problémy.

Nasledujúca udalosť pochádza ešte z čias,kedy si učiteľ vážil rodiča a rodič učiteľa. Nevravím,že dnes je táto axióma utópiou,ale rozhodne nemá už v sebe rozmer takého partnerstva a obojstrannej úcty. V ktorejsi triede na základnej škole došlo k incidentu. Stalo sa to počas prestávky. Vrámci trmy-vrmy medzi chlapcami spadlo v učebni umývadlo a rozbilo sa. Akože inak-samo od seba. Učiteľ ihneď začal interné vyšetrovanie. Na pomoc si zobral triednu a na zlosť žiakov sa tam ocitol aj riaditeľ školy. Keď žiaci zbadali,že vstupuje do triedy,pozreli smutne na seba a potichu rezignovane skonštatovali:"Budú problémy". Vedeli,čo hovoria. Nepríjemnosti zo školy sa prenesú domov a tam to bude poriadne horúce.V  knihe Numeri sa píše,že Mojžiš poslal vyzvedačov do zasľúbenej zeme,aby ju preskúmali/Nm 13 a 14/. Tí sa po štyridsiatich dňoch vrátili a priniesli podrobné správy. Zistili,akými národmi je obývaná. Menovite zistili,že tam bývajú Amalekiti,Hetejčania,Jebuzejčania,Amorejčania a...Kanáančania. Áno,Kanáančania.Akoby niekto zdôraznil:budú problémy. S Kanáančanmi budú problémy. Nechoďme ďaleko. Pristavme sa pri Matúšovom evanjeliu/Mt 15,21-28/. Ježiš bol práve na ceste do Týru a Sidonu.  Tu sa k nemu priblížila nejaká žena a čosi kričala. Učeníci šípili nebezpečenstvo a možno si povedali:budú problémy! A naozaj aj nastali,lebo tá žena bola...Kanáančanka! Bola neodbytná,až drzá. Apoštoli by boli najradšej,keby sa jej Ježiš zbavil/pošli ju preč,lebo kričí za nami/. No ona sa zlomiť nedala a ďalej kráčala za Ježišom,aby mu mohla rozpovedať o svojej ťažkosti-mala chorú dcéru. Doma mala veľké problémy a učeníci s Ježišom zasa s ňou. Vždy,keď porovnávame svoj život s evanjeliovým ideálom a zároveň vtedy pohliadneme na Ježiša,môžeme  povedať-Pane,budú problémy,lebo nežijem tak,ako treba. Doma,t.j. v duši mám toľko problémov,že sa musím hanbiť sám pred sebou. Už tých pár kajúcich slov stačí,aby nám Pán odpustil. Ak vyriešil situáciu ženy-Kanáančanky,prečo by nepomohol aj nám,ktorí prijímame nie padajúce omrvinky zo stola Pánovho,ale máme plnú účasť na jeho daroch? Nebojme sa osvojiť si kanáansky syndróm a nástojčivo prosme Pána,aby nás prijal na milosť.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára