streda 21. augusta 2019

Námestia a vinice.

Námestia sa naplňajú minimálne v troch prípadoch:keď je medzi ľuďmi veľká nespokojnosť,keď sa chcú ľudia prejsť a oddýchnuť si,keď nemajú čo robiť. Námestia sa vyprázdnia vtedy,keď nespokojní dostanú nádej,oddychujúcich zodvihne zmysel pre zodpovednosť a povinnosti a záhaľčiví dostanú vhodnú prácu. V evanjeliu je reč aj o vinici/Mt 20,1-16/. Kedy je plná vinica? Vtedy,keď pracujúci chcú obchodovať a prosperovať,alebo vtedy,keď ich práca vo vinici bude baviť,napĺňať a úroda im vystačí pre ich vlastnú potrebu. Viac potrebovaťnebudú. Všimnime si pohyby medzi ľuďmi. Keď sú ľudia spokojní opúšťajú námestia a smerujú do viníc/aj v prenesenom slova zmysle/. Keď cítia v práci vo vinici krivdu,vinici opustia a ich kroky vedú znova na námestia. Námestia boli miestami napomenutí,lebo aj tam zaznieval hlas prorokov. Vinice sú znamením Božieho požehnania,lebo v Cirkvi bežne používame výraz-Pánova vinica. V živote kresťana majú zmysel aj námestia. Sú dobrou duchovnou prípravou pre zaujatie Pánovej vinice. V jednom i druhom prípade sa nám prihovára Boh. Svoj hlas má námestie,vinica sa tiež ozýva vlastným posolstvom. Ľudia opúšťajú námestia,aby zaujali vinicu a z nej odídu do raja,ktorý pripravil Boh pre tých,ktorí hľadali spásu.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára