piatok 16. augusta 2019

Čo s rukami?

Ukáž ruky? Táto otázka sa niesla celým mojim detstvom.A nielen mojim,pevne verím. Išlo o naliehavú výzvu rodiča,ktorý chcel zistiť,či má dieťa čisté ruky pred tým,ako pôjde do školy,do kostola alebo zasadne za stôl k obedu. Som presvedčený,že mnohí máme túto otázku našich čistotných rodičov stále v uchu a v srdci. Je opodstatnená. Nedávno som počul na istého človeka takúto charakteristiku:Má ruky chamtivca. Autor tejto poznámky konštatoval,že istý človek je chamtivec až do svojej podstaty. Zasa o inom človekovi môžeme povedať,že má dobročinné ruky,lebo jeho rukami prešli viaceré dobré diela,ktoré pomohli mnohým ľuďom. Ruky vyjadrujú a podávajú charakteristiku o človekovi. Hovoria aký je. Sväté Písmo to len potvrdzuje. Na niektorých miestach sa píše o tom,že Židia "položili na Ježiša ruky"/Mk 14,46/. Boli tu ruky násilia,hnevu,nespravodlivého trestu. Písmo pripomína na viacerých miestach,že položiť ruky na spravodlivého človeka,znamenalo akt brutality/väzenie,mučenie,prenasledovanie/. Aj Ježiš osobne kládol ruky. Napríklad na chorých. Ale kládol ich aj na deti/Mt 19,13-15/. Dotykom chorých uzdravoval a deti požehnával. Jeho ruky boli rukami milosrdenstva,milosti a lásky. Aké máme ruky? Také,aké máme srdcia. Čo je v srdci,to je v rukách. Čím je naplnená myseľ,to sa dostáva ako impulz do nášho konania. Pri večernom spytovaní svedomia si položme otázku:Aké máš ruky? Do postele sa patrí ísť čistý.  Čo máš v mysli,v srdci? Ak je tam špina,hneď ju zmyme vo vode ľútosti a urobme kroky nápravy.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára