štvrtok 1. augusta 2019

Siete.

Istá známa slovenská speváčka spieva pieseň,v ktorej sa objavujú slová:"V sieti ťa mám". Na prvé počutie môžeme mať dojem,že pod pojmom sieť sa rozumie pasca,osídlo do ktorej niekto niekoho vlákal. Neraz sa to stáva. Sú ľudia,ktorí radi inými manipulujú. Predstierajú,že majú len tie najlepšie úmysly,no v skutočnosti majú úmysel niekoho zneužiť. Nie je to príjemné dostať sa do osídel,sietí nevypočitateľných ľudí. Našťastie,známa pieseň Kristíny je o inom. Inú formu siete vyznáva a preferuje učiteľ Cirkvi sv.Alfonz de Liguori. Píše v osobe Boha:"Aby ma ľudia milovali,chcem ich chytiť do takých sietí,do akých sa chytiť dajú:do pút lásky"/LH III,s.1711/. A na tom istom mieste dodáva:"Keďže Boh vedel,že dobrodenia priťahujú človeka,chcel si ho svojimi darmi pripútať v láske". Boh veľmi umne a prozreteľnostne využil črtu človeka,ktorá spočíva v citlivosti na prujímanie darov a rôznych dobrodení. Tak dômyselne pripravil sieť dobrodení,ktorá dokonca obsahuje aj to najväčšie-obetu kríža,ktorú podstúpil náš Učiteľ z Nazareta. Na takúto ponuka sa nedá nereagovať,ak má človek pripravené vnútro. Nemôžeme obísť aj tzv. sieť spravodlivosti. Píše sa o nej v evanjeliu. Ježiš prirovnáva Božie kráľovstvo k sieti,ktorá sa používa pri rybolove/Mt 13,47-53/. Čítame tam,že "ona zachytáva všetky druhy". Až potom,keď sa naplní,rybári :"dobré vyberú do nádob a zlé vyhodia von". Tato sieť Božie nie je nekritická,ako si niektorí myslia. Nezatvára oči pred hriechom a ani sa cynicky nevysmieva tým,ktorí sa usilujú žiť spravodlivo. Ona chce,aby istý čas zlo koexistovalo s dobrom. A to preto,aby dobro svietilo v temnote života a ukazovalo správnu cestu. Príde čas,keď dobro bude mať exkluzívne postavenie na nebi Božieho kráľovstva. Žijeme vo svete,v ktorom sa ponúka dobro aj zlo. Zlo vo forme lákavejšej,príťažlivejšej, čo sa týka zmyslov. Všetko vstupuje do nášho vnútra. Potrebujeme zapnúť filtráciu. Nie recykláciu. Lebo zo Zlého sa nikdy nestane princíp dobra. Už nikdy nemôže človeku poslúžiť do Božieho kráľovstva. No vyselektovať zlo od dobrého možno. A to preto,lebo Boh nám daroval milostivú sieť svedomia a pokánia. Boh nás má vo svojej sieti. Nie je to osídlo,ale láskavá náruč milosrdenstva.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára