utorok 20. augusta 2019

Ježišove vysoké limity?

Vrcholom kariéry každého športovca je účasť na olympijských hrách. Aby sa tak stalo,musí splniť vypísané limity. Športovec má čas na to,aby ich splnil a aby sa na vrcholné podujatie nominoval svojimi výkonmi. Občas sa zdajú limity vysoké t.j.ťažko splniteľné. Niektorí kandidáti povedia,že sú nad ich sily. Iní,s limitmi,nemajú problém. Aspoň sa im to tak javí. Aj Ježiš stanovil limity. Sú to limity nie pre športovú oblasť,ale pre večný život. Sú nemenné a nadčasové. Sú šité na mieru každého človeka,lebo Boh chce,aby boli všetci ľudia spasení. Presvedčme sa o tom na základe myšlienok evanjelia. Raz pristúpil k Ježišovi mladý,bohatý človek/Mt 19,16-22/. Spýtal sa na kritéria/limity/ pre dosiahnutie večného života. Ježiš mu odporúčal zachovávať prikázania. Mladík pohotovo odpovedal,že to robí ,že to nie je preňho nejaká novinka. Hravo splnil limity pre Božie kráľovstvo. Ježiš však vytrvalcom ponúka vyšší level. Mladíkovi odporúča,aby celý svoj majetok odovzdal chudobným a tak ho nasledoval. Bohatý mladík bol touto ponukou nepríjemne šokovaný. Toto nečakal. Ale ozvali sa iní,ktorí túto úroveň zvládli. Zastrešuje ich Peter,ktorý Pánovi oznamuje:"...my sme opustili všetko a išli sme za tebou/Mt 19,23-30/. Jeho majetok,zrejme,nedosahoval bohaté účty mladíka,ale aj toho mála,čo mal,sa zriekol kvôli Kristovi,ktorý ho povolal. Zrejme to nebolo ľahké,lebo Peter sa vzápätí pýta,čo za to dostane. Všetky, Ježišom dané limity, sa ukazujú ako schodné a dosiahnuteľné. Božie slovo potvrdzuje,že sú v silách človeka.Apoštol národov,opierajúc sa o Deutoronómium píše:"...Blízko teba je slovo, v tvojich ústach a v tvojom srdci,totiž slovo viery,ktoré hlásame"/ Rim 10,8/. Aby kresťan splnil Pánovu vôľu,nemôže zmýšľať v pozemských intenciách. Vystavoval by sa riziku,že Pánove limity budú preňho nedosiahnuteľné,až absurdné. Naopak,kto sa naladí na vlnu Pánovho zmýšľania,ten pochopí,že Boh svoje kritéria pre dosiahnutie Božieho kráľovstva upravil podľla životnej cesty každého z nás. 

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára