sobota 3. augusta 2019

Podeliť sa.

Média často pozývajú rôznych odborníkov na rozhovor. Je daná téma,ku ktorej sa viacerí vyjadrujú. Moderátor,ktorý diskusiu vedie,často začne slovami:"Je tu medzi nami X.Y.,ktorý prišiel a podelil sa s nami so svojimi skúsenosťami a vedomosťami. Výraz podeliť sa je prejavom otvorenosti,ústretovosti,ľudskosti. Je prejavom snahy nenechať si dobré veci iba pre seba,ale odovzdať ich ďalej. V živote túto činnosť realizujeme často,bez toho,že by sme tejto aktivite chceli dať nejakú oficiálnu nálepku. Čo nám k tomu hovorí Božie Slovo? V evanjeliu minulej nedele/17.cez rok/ sa objavilo Ježišovo podobenstvo o človekovi,ktorý prišiel o polnoci a zabúchal priateľovi na dvere s požiadavkou. Povedal:"Požičaj mi tri chleby,lebo prišiel ku mne priateľ z cesty a nemám mu čo predložiť/Lk 11,1-13/. To je to isté,akoby bol povedal:podeľ sa so mnou! V úvode evanjelia dnešnej nedele/18.cez rok/ čítame o niekom,kto pribehol za Ježišom s touto požiadavkou:"Učiteľ,povedz môjmu bratovi,aby sa so mnou podelil o dedičstvo/Lk 12,13-21/. Človek túži po tom,aby sa mohol s niekým podeliť,ale má aj túžbu,aby sa niekto podelil s ním. Ako k tomu dochádza? 1,Chcem sa podeliť,lebo sa mi veľa urodilo,veľa som dostal. Zisťujem,že mám azda nadbytok. Niekde v mrazničke,v špajzi,na tanieri,ale aj v oblasti intelektu,či v duši...V ktorejsi farnosti majú vo zvyku realizovať takúto aktivitu. Dvakrát v roku sú k dispozícii rôzni odborníci,ktorí poskytujú rady a skúsenosti z rozličných oblastí života. Robia to zadarmo,robia v rámci svojej dobrovoľnej snahy podeliť sa s ľuďmi,ktorí sú v núdzi.  O záujemcov nie je núdza,ale ani odborníci sa tejto službe nevyhýbajú. 2,Chcem sa podeliť,lebo vidím a vnímam núdznu situáciu okolo seba. Nemôžem byť ľahostajný a nečinný,keď vidím,že určitá situácia ma priam oslovuje a pozýva od nečinnosti k angažovanosti. Každému dobre padne,ak vie,že môže byť užitočný. Vtedy si v duchu povie:niekto ma potrebuje,niekto je odkázaný na cudziu pomoc. Na rade som ja,aby som otvoril svoje zásobárne milosti a darov a ponúkol pre dobro núdzneho. Sú určité zásady,ktoré radi evidujeme pred procesom podelenia sa.A,Viem,že mi niečo ešte zostane. Nejdem na doraz. Stále mi ešte zostane železná rezerva,ktorou len tak ľahko nepohnem. Som ochotný podeliť sa,ale stále myslím aj na zadné dvierka.B,Nechcem,aby sa moja situácia  dostala do štádia rizika. Najhoršia je situácia neistoty. Aj dávajúci sa jej usiluje zrieknuť a nechce byť vystavený jej dôsledkom. C,To,čo obetujem,nechcem naspäť. Dávam to bez výhrad. Netúžim po tom,aby som za svoj čin dostával uznania. Túžim iba po uznaní,ktoré pochádza od Boha.  Božie Slovo nás povzbudzuje,aby sme bojovali proti sebectvu. To znamená,aby sme v živote nevideli iba seba a svoje nároky a požiadavky,ale najmä situáciu blížnych. Náš život by mal charakterizovať zápas proti lakomstvu. Mali by sme dopriať aj iným. Už len preto,lebo to robí aj Boh. On chce dopriať každému,podľa toho,čo kto potrebuje. Osvojujme si tento druh zmýšľania. Vykoreňujme zo života chamtivisť. Sú ľudia,ktorí majú ambíciu chcieťa vlastniť viac,ako ostatní. Neberú však pri tom ohľad na to,akým spôsobom tento cieľ dosiahnu. Ich snaha dosahuje úroveň chorobného úsilia,ktorému chýba morálnosť a schopnosť sebareflexie. Učme sa podeliť sa. Ide o jednu z brán do Božieho kráľovstva. Možno práve táto cesta nám pomôže dostať sa bližšie ku Kristovi a naplní naše ambície byť užitočným pri hlásaní evanjelia.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára