piatok 9. augusta 2019

/Ne/bezpečná viera.

V lete je všade veľa turistov a dovolenkárov. Mnohých lákajú hory,turistika,horolezectvo. Formou tabúľ a pútačov alebo cez turistického sprievodcu sa dozvedia,ktorá oblasť je bezpečná a kde začína riziková oblasť. Mnohých turistov lákajú práve a najmä rizikové oblasti. Akoby chceli na vlastnej koži zažiť blízke nebezpečenstvo smrti. Toto ich láka najviac. Prehoďme list. Existuje tzv.bezpečná viera. Tento termín nenájdeme nikde v katechizme. Vychádza z praxe života. Tzv. bezpečnú vieru realizujeme v prostredí,ktoré je evanjeliu prajné. Žijeme,komunikujeme,pracujeme s ľuďmi,ktorí vieru praktizujú,alebo ju aspoň uznávajú. Málokedy sa dostaneme do náboženskej roztŕžky. Nikto nikoho neprovokuje,nenadáva na Cirkev,nezosmiešňuje duchovné skutočnosti. Utópia? Veru,dnes takéto homogénne prostredie predstavuje ďalší div sveta. Existuje aj tzv.riziková viera. To je oblasť,ktorá začína tam,kde končí tzv.bezpečná viera. Jeden krok navyše a sme v rizikovom pásme. Riziková oblasť viery je oblasťou konfrontácie. Tam už hovoríme o viac či menej ostrých stretoch sveta náboženského s profánnym,ktorý je často militantne ladený. Niektorí ľudia práve takýto stret vyhľadávajú. Nie sú to dobrodruhovia,ale odvážni mužovia a ženy,ktorí chcú žiť dôsledne podľa Kristovho kríža. Napríklad sv.Terézia Benedikta z Kríža/Edita Steinová/. Ona prekročila dokonca viacero tzv.riskantných línii života. Zanechala židovstvo,prijala krst v Cirkvi,vstúpila do rehole,bola uväznená v koncentráku. A hoci mala možnosť ujsť,zostala,aby dokonala obetu podľa príkladu svojho Majstra.Pre všetkých,v tomto zmysle,rizikových veriacich,platí zásada z Listu Rimanom:"A nepripodobňujte sa tomuto svetu,ale premeňte sa obnovou zmýšľania,aby ste vedeli rozoznať,čo je Božia vôľa,čo je dobré,milé a dokonalé"/Rim 12,2/. Občas potrebujeme vyjsť z bezpečnej zóny a preveriť svoju vieru s rôznymi rizikovými faktormi. Môže to byť pre našu vieru ozdravujúce. Budeme mať možnosť svoju vieru obrúsiť,ako diamant. Všetci,zrejme,na mučeníctvo nemáme,ale dostať sa do tzv.hodnotového sporu so svetom môže byť pre naše prostredie užitočné. Užitočné pre nás,ale,paradoxne,aj pre naše často neveriace prostredie. Žijeme v otvorenom svete. Evanjelium chce expandovať. Rovnaké ambície má aj Zlý. My,však máme kostol,sviatosti,modlitbu,spoločenstvo. S touto výbavou bezpečnej viery,môžeme uspieť vo všetkých rizikách,v ktorých sa ocitneme

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára