štvrtok 1. augusta 2019

Skvost architektúry,či prítomnosť Pána?

Mnohé stavby nám dnes vyrážajú dych. Zaraďujeme ich medzi skvosty architektúry. Renomovaní architekti sa na nich vyšantili. Človek,keď ich zbadá,je schopný otvoriť ústa a dlho dlho ich držať v tejto polohe. Návštevníci,turisti,pútnici uznanlivo prikyvujú,robia si selfi a dušujú sa,že sa tu určite ešte vrátia. Potom prichádzajú na rad zamestnanci t.j. tí,ktorý majú v objekte pracovať. Vo vytržení,do ktorého ich dostane architektúra,sú iba krátku chvíľu. Začnú sa viac zaujímať o funkčnosť stavby. Vonkajší vzhľad a funkčnosť nejdú vždy ruka v ruke. V knihe Exodus čítame,že Mojžiš dokončil architektonický skvost-svätostánok. Poznáme všetky detaily,všetky komponenty svätostánku/podstavce,dosky,žrde,stĺpy atď./.Ex 40/. Vskutku vynikajúca architektúra. Funkčnosť,zmysel a ducha tejto stavbe dala až Pánova veleba,ktorá zostúpila na dielo vtedy,keď Mojžiš dielo dokončil. Bez nej by sa síce dielo zaradilo medzi pozoruhodné exempláre architektúry,ale nemohli by sme ho charakterizovať ako duchovné centrum života Židov. Zostúpením "Pánovej veleby" sa všetko chápe inak. Dielo chváli svojho majstra:remeselníka,ľudského architekta- Mojžiša a v prvom rade geniálneho nositeľa myšlienky-Boha,ktorý nechcel,aby starozákonný ľud putoval bez Božieho požehnania. Ľudské dielo môže patriť medzi skvosty,ale ak nevytvára priestor pre Božie pôsobenie,zostane iba pamätníkom ľudských schopností a génia. Na čokoľvek siahneme vo svojej praxi života s úmyslom poslúžiť ľuďom,poprosme,aby na našu aktivitu zostúpila Pánova veleba. Božia milosť je to,čo dáva všetkému zmysel,náplň,účel,funkčnosť a hlavne poslúži na ceste spásy.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára