sobota 18. júla 2020

Novomanželom


Každú jar sa opakuje v našich záhradách rovnaká situácia. Po zime prichádzajú ľudia do svojich záhrad, aby skontrolovali ich stav. Čo zima priniesla a hlavne – čo prvé treba urobiť hneď zjari.
         Ľudia sa medzi sebou rozprávajú, každý povie svoju skúsenosť a hlavne – čo treba ako prvé zasiať. Medzi susedmi v záhradách sa objavuje tematicky otázka: „Čo dnes zasejete?“ Mnohí z vás poznáte takúto alebo podobnú konverzáciu.
Keď ľudia vidia, že v sobotu poobede ide sprievod do kostola, tak sa pýtajú sami seba: „Čo sa dnes zaseje – v duchovnom slova zmysle?“
         O sejbe sme počuli aj v evanjeliu u sv. Matúša (Mt 13, 24 – 43). Kto dnes sebe pri slávnosti vysluhovania sv. manželstva?

1.)  Seje sám Boh
V evanjeliu sme počuli, ako sa sluhovia pýtajú svojho hospodára: „Pane, či si nezasial dobré semeno do svojej pôdy?“ Ježiš Kristus je ten, ktorý seje aj pri dnešnej slávnosti. Chce, aby muž a žena vstupovali do sviatostného zväzku manželstva. Prečo?
a)     Muž a žena podľa učenia Cirkvi vyjadrujú dokonalosť zväzku lásky
medzi Kristom – ženíchom a Cirkvou – nevestou. Veľkosť sviatosti manželstva je taká významná, že Boh puto medzi mužom a ženou vyzdvihol, aby zvýraznil lásku medzi Ježišom Kristom a Cirkvou.
b)       Boh chce, aby sa z týchto zväzkov rodilo nové pokolenie nielen telesne, ale aj duchovne. Kresťanskí rodičia majú dbať o to, aby sa ich deti stávali novým duchovným pokolením, ktoré udrží a prehĺbi vieru v ľudskom spoločenstve. Boh plným priehrštím zaseje všetkým novomanželom, ktorí prijímajú sviatosť v duchu tohto učenia Cirkvi.

2.)  Sejú novomanželia
Obaja sa odhodlávajú pestovať manželské a rodinné čnosti. To je niečo, čo doteraz v takomto rozmere zodpovednosti nepoznali. Čo je čnosť? Určitá vlastnosť, ktorá sa dlhodobo udržiava na vysokom stupni dokonalosti.
         V každom druhu športu sa považuje za výborného pretekára ten, kto dlhodobo ukazuje vysokú výkonnosť. V súčasnosti prechádzajú manželské zväzky krízou, v ktorej obstoja tie páry, ktoré dokážu až hrdinsky pozdvihnúť spoločný život na úroveň čnosti. Aj bežné okolnosti každodenného života môžu vytvoriť dostatočný materiál na budovanie čnosti.
         Cirkev žije okrem iného aj z čnostného života manželov, ktorých ona sama požehnáva a nasycuje ich plnohodnotným pokrmom milosti.

3.)  Sejeme aj my ostatní
Aký dar dostanú dnes od nás novomanželia? Obetujeme za nich túto
sv. omšu a aj iné modlitby. Naša pomoc nie je teda iba formálna. Nespočíva iba v blahoželaniach a podaniach rúk. Má hlavne duchovnú dimenziu. Nemala by sa zastaviť iba pri dnešnej slávnosti, ale mala by byť kontinuálna. Novomanželia by mali mať odvahu po prijatí blahoželania poďakovať a poprosiť: „Modlite sa za nás.“ Ich prosba by mala byť vyplnená. Toto je náš maximálny prínos do sejby záhrady našich novomanželov. Budú to potrebovať počas celého svojho života.
         Milí novomanželia, snažte sa, aby ste si každý rok v tomto období dali odslúžiť za seba sv. omšu. Bude to každoročná pamiatka a spomienka na jedinečnú chvíľu, ktorú ste prežili v Božom chráme. Pravidelne navštevujte bohoslužby a prijímajte sviatosti. Takto váš zväzok zostane pevným zväzkom s dobrým základom.

         Čo sme dnes zasiali, uvidíme neskôr. Dúfajme, že žatva bude. Tá vo večnosti, ale že už aj tu, na zemi, vám Boh bude dávať znamenia, podľa ktorých budete vedieť, že kráčate správnou cestou.Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára