sobota 25. júla 2020

Urobím všetko, čo je v mojich silách

Pri rozličných príležitostiach počujeme takéto vyjadrenie: „Urobíme všetko pre to.“ Väčšinou sa ho dočkáme z úst nejakých predstaviteľov na najvyššej úrovni, ktorí predkladajú svoj program, spôsob, svoju víziu a predstavu. Argumentačne je toto tvrdenie veľmi silné. Na druhej strane sme svedkami situácie, kedy zostáva iba pri silných slovách. Vyjadrenie typu: „Urobíme všetko, čo je v našich silách.“ sa niekedy míňa účinku. Zostáva v rovine prázdneho hesla a bezduchého klišé. S odstupom času sa verejnosť presvedčí, že sa neurobilo ani to, čo malo byť v silách konkrétneho jednotlivca alebo nejakého spoločenstva.
        Toto vyjadrenie sa dá pretlmočiť aj iným spôsobom. Napríklad takým, podľa ktorého niekto vyjadruje, ako veľmi si praje niečo dosiahnuť. Ako veľmi po tom túži, ako veľmi to chce.
        V evanjeliu u sv. Matúša (Mt 13, 44 – 52) sa nachádzajú tieto slová: „Nebeské kráľovstvo sa podobá pokladu ukrytému v poli. Keď ho človek nájde, skryje ho a od radosti z neho ide, predá všetko, čo má, a pole kúpi.“ Všimnime si to spojenie: „predá všetko, čo má“. Tým naznačuje, ako veľmi niečo chce. Urobí všetko pre to, aby svoj cieľ dosiahol. O čo sa máme usilovať my, kresťania? Do čoho máme investovať svoje sily, aby sme siahli po niečom hodnotnom?
1.)                      Máme urobiť všetko pre to, aby sme boli blízko Boha už tu, na zemi.
Ide o prirodzenú túžbu, ktorá sa zrodí v duši veriaceho človeka. Pred rokmi skupina dovolenkárov navštívila exotické Mexiko. V istom momente programu sa účastníci mali možnosť slobodne rozísť po istom území. Stanovili si čas príchodu. Keď ten nastal, zistili, že jeden z účastníkov chýba. Po približne hodine ho zbadali utrmácaného, unaveného a bledého. Zašiel až na okraj kráteru, ku ktorému sa dostal tak, že zastavil nejaké auto. To ho doviezlo k vyhasnutej sopke. On sa vyštveral na jej úpätie a veľa nechýbalo, bol by spadol do jej pažeráka. Keď to neskoršie vysvetľoval, použil tieto slová: „Bol som blízko Boha.“ Naznačil, že bol blízko smrti. Je isté, že ten, kto zomrie, ocitne sa tvárou v tvár Bohu. Nemali by sme však vyhľadávať také situácie, ktoré ohrozujú náš život, aby sme boli blízko Boha. Kedy máme k nemu najbližšie? Vtedy, keď žijeme v atmosfére chrámu. Vtedy, keď doň vstupujeme a vychádzame von a pravidelne to robíme celý život. Do chrámu máme vstupovať s úmyslom, že sa chceme posväcovať a nadobúdať vždy viac Božích milostí i vystupovať z neho s úmyslom, že to, čo sme nadobudli, chceme odovzdávať plným priehrštím do svojho prostredia. Ak si osvojíme tento cyklus a povýšime ho na trvalú súčasť života, naučíme sa žiť blízko Boha. Naučíme sa chápať Boha. Naučíme sa komunikovať s Bohom. Naučíme sa kráčať po jeho cestách.
2.)                      Máme urobiť všetko pre to, aby sme boli blízko človeka.
Nemyslíme pri tom iba na blízkosť fyzickú. Raz mi manželia pri oslavách 50. výročia sobáša povedali toto: „Každú noc sa niekto z nás zobudí a započúva sa, či ten druhý dýcha. Keď zistí, že áno, snaží sa zaspať.“ To isté povedal aj druhý z manželského páru. V noci sa zobudí a zisťuje, či manželský partner dýcha. Svoje vyznanie zakončili takto: „Tento trend sa nezmení; do konca života budeme počúvať, či ten druhý dýcha.“
        V dnešnej dobe, ktorá je poznačená rôznymi sklamaniami a prehrami, sa táto myšlienka javí ako prelomová. Najmä dnes potrebujeme cítiť vedľa seba človeka bez toho, aby sme chceli mať z neho iba nejaký úžitok. Chceme ho vedľa seba len pre to, aby sme vedeli, že niekto vedľa nás dýcha. A že nedýcha iba pre seba, ale dýcha pre svojich najbližších. Najmä dnes potrebujeme vedieť, že niekto vedľa nás existuje, aj sa dnes ľudia z rôznych dôvodov od seba odvracajú. Najmä dnes oceníme prítomnosť blížneho v zornom uhle nášho života, a to aj napriek tomu, že mnohí sa vzájomne odcudzili. Človek sa potrebuje vrátiť k človeku.
        Prednedávnom som čítal o expedícii mladých Rusov, ktorí približne pred 60-timi rokmi zahynuli na Urale. Všetci zomreli, resp. zamrzli. Dodnes sa nevie, čo bolo hlavnou príčinou tragédie. Faktom však zostáva, že niektoré mŕtvoly sa tesne túlili. Bolo to zo strachu alebo kvôli krutej zime. Ani dnešná doba nie je príliš chudobná na vyvolanie strachu a mrazivého pocitu. Preto ľudia potrebujú cítiť, že tvoria spoločenstvo, že potrebujú svoje duše – najmä tie -  pritúliť k sebe a byť jeden pre druhého ochranou a oporou. Najmä v mrazivých vzťahoch nelásky a opovrhnutia ocení človek otvorené srdce s pestrým arzenálom pomoci a obety.
3.)                      V živote máme urobiť všetko pre to, aby sme boli tam, kde sa dejú veľké veci.
Na niektorých televíznych kanáloch vidíme reklamy, ktoré nám približujú prácu novinárov a redaktorov. Obyčajne použijú slogan: „Sme tam, kde sa niečo deje.“ Toto je zmysel a náplň ich práce. Zisťujeme, že najviac sa niečo deje v situácii, keď sa človek mení. Médiá a verejnosť zaujímajú najmä vonkajšie zmeny. Zmena vizáže, materiálnych možností, partnera a vôbec – všetky senzácie s tým súvisiace. Podstatná je však vnútorná zmena. Buďme tam, kde sa niečo deje s nami po stránke vnútornej. Tie najväčšie vnútorné zmeny s človekom prebiehajú najmä v atmosfére modlitby a pokánia. Tam nijaký štáb médií a senzácie chtivých nedovidí. Pravdu povediac, vnútorné zmeny človeka v zmysle pokánia ich ani veľmi nezaujímajú. Pritom je to podstatná oblasť života človeka. Vo vnútri koná Boh. Vo vnútri sa človek najintenzívnejšie spojí s Bohom. Tam, v hĺbke duše, prebieha tajomné stretnutie Stvoriteľa s dušou, ktorá je jeho dielom. Majme odvahu zostúpiť do týchto hĺbok života. Sú síce pre nás veľkým tajomstvom, ale zároveň hlavným zdrojom premeny človeka k lepšiemu.

        Ak stretnete v živote skutočných priateľov, nemusia svoju oddanosť potvrdzovať absolútnymi vyjadreniami typu: „Urobím všetko, čo je v mojich silách.“ Aj bez týchto silných slov dokážeme v krátkom čase zistiť, či sú spoľahliví alebo nie. Nemusia veľa hovoriť a uisťovať nás o svojej oddanosti. Stačí, keď máme s nimi niekoľko praktických skúseností. Aj bez slov sa môže niekto vyprofilovať ako opora nášho života. Držme sa zásady, že radšej menej absolútnych vyjadrení a viac drobných prejavov služby a obety. Tento systém sa ukázal vždy ako účinný a takým zostane navždy

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára