štvrtok 2. júla 2020

Ježišovo svetlo.

Všetci poznáme situáciu,kedy zhasnú všetky svetlá. Napríklad vtedy,keď je búrka a vo večernom čase sa zrazu ocitneme v byte potme. Nepríjemná situácia,ale do života patrí. V ktoromsi bytovom dome bolo počuť cez tenké steny úryvky rozhovoru. Starší človek volal synovi a ponosoval sa,že ostal v tme. Chcel ho privolať a preto na záver mobilovej komunikácie hlasno zdôrazňoval:"Príď čím skôr a dones nejaké svetlo,lebo my sme tu vo tme". Evanjelium nám prináša správu o stretnutí Pána Ježiša s apoštolmi/Jn 20,24-29/. Stalo sa to po Ježišovom zmŕtvychvstaní. Apoštoli sa museli cítiť akoby v tme. Boli spolu,ale nevedeli čo je s ich Učiteľom a nevedeli ani to,čo majú robiť. Určite sa aj modlili a prosili Pána,aby prišiel do ich spoločenstva a hlavne,aby vniesol svetlo do tmavých okamihov ich aktuálneho života. Čo im zmŕtvychvstalý Pán priniesol,aké to bolo svetlo? Pomôžme si úryvkom evanjelia. 1,Ježiš vošiel,hoci dvere boli zamknuté. Nikto z ľudí cez zatvorené dvere neprejde. Ježiš,však takto vošiel,aby naznačil skutočnosť,že on môže zdolať aj zatvorené srdce človeka. Niekedy,výnimočne,to robí naraz,akoby v jednom okamihu, ale väčšinou po etapách. Včera som bol posvätiť príbytok u jednej mladej rodiny. Tešia sa,že sú vo svojom. Prerobili si staršie,ešte baťovské obydlie. Dielo dozrelo po etapách. Najprv v mysli a potom aj v hmotnej podobe. Boh pripravuje človeka pre večnosť po etapách. Dáva mu okúsiť rôzne situácie,aby spoznal cieľ a zmysel svojho života,že patrí výlučne Bohu. Aj tým dnešným eucharistickým stretnutím otvára naše srdcia pre vyššie veci. 2,Ježiš zaujal miesto uprostred apoštolského zboru. Zaujal centrálne postavenie. Tým naznačil,že má záujem o naše centrálne miesto- naše srdce. Každoročne sa stretávam s človekom,ktorý tu 
kedysi dlhé roky pracoval. Keď som sa ho spýtal,prečo tu chodieva,povedal:"Toto mesto mi ukradlo srdce". Veľmi pekná formulácia. Kristus nám skrze stretnutie s apoštolmi hovorí,že sme mu "ukradli srdce". Pohľad na Ukrižovaného nám poslúži ako dôkaz. On zomrel za nás z lásky k nám na kríži. A teraz chce,aby on mohol "ukradnúť" naše srdcia. Stačí,aby sme mu vo svojom živote prisúdili centrálnejšie miesto ako doteraz. Zaslúži si,aby sa z periférie dostal do stredu našich záujmov. 3,Ježiš prišiel medzi apoštolov s pozdravom:Pokoj vám. Vedel,čo momentálne najviac potrebujú-pokoj. Určite boli  po Ježišovej mučeníckej smrti otrasení a možno aj trocha dezorientovaní a hlavne - báli sa. Dar pokoja bol pre ich situáciu najprimeranejší. Boh vie,čo je pre človeka osožné. Počas koronapandémie si ľudia vzájomne pomáhali. Nebolo zriedkavosťou,že tí mladší zaklopali na dvere starším,ktorí rezidovali doma.  Pritom pravidelne zaznela cez dvere otázka:"Nepotrebujete niečo?". Možno niekedy až do omrzenia. Ježiš sa takto pýta každého:"Nepotrebuješ niečo? Nepotrebuje tvoja duša niečo,čo môžem dať len ja?" Ježiš je trpezlivý a klope tichým,nehlučným spôsobom na naše srdcia. Nech každý z nás donesie do svojho spoločenstva viac svetla,ktoré pochádza od Boha. Posilnení Božím Slovom a eucharistickým pokrmom sme disponovaní na to,aby sme sa tejto úlohy dôstojne zhostili. Prečo máme takto konať? Preto,lebo sme stretli Boha a podobne ako apoštoli povieme:"Videli sme Pána". Nech vidia aj ostatní,že je v našom živote prítomný. 

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára