pondelok 13. júla 2020

Dva tábory.

Prezidetské voľby  u našich susedov v Poľsku sa skončili. Do finále sa dostali dvaja výrazní kandidáti. Prvý je reprezentantom konzervatívnych hodnôt,ktoré sa premietajú do rodinných väzieb a podporujú tradičný rozmer rodiny. Druhý zastupuje liberálny princíp,ktorý v oblasti morálky rád improvizuje a hazarduje ale aj potiera osvedčené princípy,z ktorých vzišla naša kultúra. Zápas bol ostrý a vyhranený. Napokon zvíťazil prvý kandidát,ktorý obhajuje tradičné hodnoty. Rozdiel medzi kandidátmi bol minimálny. Odborníci sa vyjadrili v tom zmysle,že Poľsko sa rozdelilo na dva,približne rovnaké, tábory. Mnohých možno prekvapí,že tábory vytvára sám Ježiš a to na základe svojho učenia. Hovorí,že prišiel postaviť "syna proti jeho otcovi,dcéru proti matke,nevestu proti svokre. A vlastní domáci budú človeku nepriateľom"/ Mt 10,34/. Napokon takúto formáciu dvoch táborov vidí Ježiš aj na konci čias,kedy bude jeden tábor umiestnený" vľavo a druhý vpravo". Takéto rozdelenie možno sledovať snáď v skoro každej rodine už dnes. Vytvorenie dvoch táborov evokuje myšlienku neľútostného a nezmieriteľného boja. Z pozemského života sa tak stáva akási pomyselná frontová línia. Prioritou kresťana nemá byť boj proti inému táboru. Od slova tábor pochádza iné-utáboriť sa. Význam slova utáboriť predpokladá zaujať dlhodobo stabilné miesto. Veriaci nemá vytvárať tábor,ale "utáboriť sa" t.j.dlhodobo/do konca života/ zaujať miesto na pozíciách evanjelia. Nemusí viesť zápas nenávisti,ale má skalopevne zotrvať na pôde Ježišovho posolstva,aj keď svet sa snaží jeho úsilie dehonestovať a zosmiešňovať,čoho sme svedkami dnes. Postavme si tábor na princípe evanjelia,ktoré odmieta hriech a presne ho pomenúva. Odmietnutie hriechu sa tak stane našou najsilnejšou zbraňou.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára