streda 22. júla 2020

Rizikový,ale historický počin sv. Márie Magdalény.

Všetci vieme,že politici a štátnici medzi sebou komunikujú a vedú náročné rozhovory. Plán rokovaní a hlavne témy sú vopred stanovené. Nikto si nedovolí prekročiť stanovenú osnovu. O niektorých veciach sa nehovorí,pokiaľ nie sú pripravené podklady. Myšlienka zmŕtvychvstania bola za čias Pána Ježiša citlivou záležitosťou. Apoštoli neraz počuli od neho,že musí byť mučený,zabitý a že vstane zmŕtvych. Myslím si,že týmto veľkým témam  do hĺbky neporozumeli. Keď Ježiš zomrel na Kalvárii,nepôsobili ako sebavedomé spoločenstvo,ktoré chápe,čo sa vlastne stalo. Skôr vzbudzovali dojem neistoty,dezorientácie a strachu. Tu nastupuje na biblickú scénu a zárovaň scénu dejín osobnosť Márie Magdalény. Prozreteľnosť ju použila na to,aby sa veci pohli správnym smerom. Ani v jej prípade sa myšlienka Ježišovho zmŕtvychvstanie nerodila ľahko/Jn 20,1--18/. Aj ona na začiatku pôsobí trocha dezorientovaným dojmom. Nedokáže sa,logicky,vysporiadať s tým,že náhrobný kameň je od hrobu odvalený,že komunikuje s anjelskými bytosťami a aj samotného Ježiša považuje za záhradníka...Napriek tomu je neodbytná a hľadá Ježišovo mŕtve telo. Jej odmenou je živý,zmŕtvychvstalý Kristus,ktorý s ňou nadviaže dialóg a naplní ju takou dôverou,ktorú doteraz nepoznala. Ani dnes nie je jednoduché prijať a uveriť v Ježišovo zmŕtvychvstanie. Bez tejto viery,však,nemôže nikto o sebe povedať,že je kresťanom. Viera v Zmŕtvychvstalého je nosným pilierom nášho života. Uveriť v neho znamená uveriť vo víťazstvo nad smrťou a hriechom. Skutočne si prajeme zažiť víťazstvo nad hriechom na vlastnom tele? Alebo nám postačuje,že v oficiálnom texte vyznania viery sa nachádza táto formulácia a nič viac nepotrebujeme? Myšlienku zmŕtvychvstania musíme nosiť na vlastnom tele. Potrebujeme žiť myšlienku zmŕtvychvstania a to tým,že "narušíme citlivosť "témy hriechu. Svet hovorí,že nie pripravený o tom diskutovať v takej podobe, ako učí Kristus. Ale veriaci,podľa vzoru Márie Magdalény,tvrdošijne a neodbytne nastoľuje naliehavosť hľadania Krista a nezmieriteľného boja so smrťou,ktorú predstavuje hriech.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára