sobota 18. júla 2020

Schopnosť určiť poradie.

Z bežnej praxe života vieme,aké je dôležité poradie niečoho. Predstavme si situáciu,ako sme kedysi sedeli na hodinách autoškoly a riešili križovatky s tým,že máme určiť,ktoré vozidlo vojde do križovatky ako prvé. Mnohí sa s týmto problémom borili veľmi dlho. Alebo iná situácia. Tá sa pýta,čo máme najprv urobiť? Najmä vtedy,keď máme viacero možností. Spomeňme si na školské roky a na riešenie matematických problémov. Alebo predstavme si situáciu,podľa ktorej treba riešiť nejakú prírodnú katastrófu resp. jej dôsledky. Aj tu musí byť jasné poradie prác,ktoré čakajú na ľudí. Prakticky sa celý život učíme,podľa čoho určiť hierarchiu dôležitosti v našich osobných alebo iných záležitostiach. Pozrime sa na situáciu z pohľadu Svätého Písma. 1,Evanjelium nám prináša dôležitý poznatok. Hospodár hovorí svojim sluhom,ktorí mu referovali o prítomnosti kúkoľa na poli:"Pozbierajte najprv kúkoľ a poviažte ho do snopov na spálenie..."/Mt 13,24-43/. Hospodár určuje poradie:najprv kúkoľ,potom pšenica. Kto by nechcel duchovne rásť? Ak to chceš dosiahnuť,musíš sa naučiť rozlišovať medzi kúkoľom a pšenicou,medzi dobrom a zlom. Koľko ľudí to nedokáže? A ak aj dokážu,ťažko hľadajú vnútornú silu,aby so zlom niečo urobili. Toto je základná abeceda duchovného rastu.Bez ochoty odstraňovať zlo zo svojho života nepokročíme. Výraz: vyzbierať kúkoľ predpokladá pravidelnú kontinuálnu a doživotnú aktivitu. 2,Prenesme sa do inej oblasti evanjelia. Pán Ježiš hovorí:"Pokrytec,vyhoď  najprv brvno zo svojho oka! Potom budeš vidieť a budeš môcť vybrať smietku z oka  svojho brata"/Mt 7,5/. Kedysi mi istý človek rozprával o tom,že podstúpil operačný zákrok na oku. Keď sa vrátil domov,všetkým oznámil,že istý čas nemôže dvíhať ťažké predmety. Ako sa môžeš cítiť po tom,čo musíš vybrať brvno zo svojho oka? Tiež ide o náročný zákrok v duchovnom slova zmysle. Neublížiš si,keď vrámci takejto delikátnej operácie v duši,zodvihneš brvno hriechu a odhodíš od seba? Nie,práve naopak. Bude ti ľahšie,lebo odstrániš to,čo najviac zaťažuje tvoje oko. Inými slovami povedané:to,čo kole tvoje oko...Učme sa odvrátiť oko od zla,najmä vtedy,ak situáciu nedokážeme zmeniť k lepšiemu. Aby sme oko neinfikovali zlom,ktoré čaká v zálohe na svoju príležitosť. Vtedy sa veľmi uľaví tvojmu oku a tvojmu srdcu. 3,Pri inej príležitosti Ježiš hovorí:"Keď teda prinášaš dar na oltár a tam si spomenieš,že tvoj brat má niečo proti tebe,nechaj svoj dar tam pred oltárom a choď sa najprv zmieriť so svojim bratom, až potom príď a obetuj svoj dar"/Mt 5,23-24/. Nebojme sa urobiť niečo,čo je pre nás ťažké,z čoho máš obavy,čo sa týka povinností každodenného života. Existuje vari ťažšia úloha,ako sa pokúsiť zmieriť s protivníkom? Pred nedávnom som  si v správach vypočul informáciu o neradostnej situácii na Slovensku,čo sa týka životného prostredia. Nachádza sa tu veľké množstvo lokalít,ktoré obsahujú kontaminovaný odpad. Potom sú miesta,ktoré sú označené ako ľahko kontaminované a napokon  miesta,ktoré sú už riešené a liečené. Pripomenulo mi to situáciu,podľa ktorej máme v sebe objaviť také oblasti,ktoré sú kontaminované zlobou. V živote môžeme mať dosť problémov.Ale keď máme riešené,či liečené srdce,zostáva nám viac síl na to,aby sa nám do srdca dostala Ježišova oživujúca láska. Menej toxickej zloby v srdci znamená viac miesta pre svedectvo lásky v duchu evanjeliového posolstva.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára