streda 15. júla 2020

Ako prebieha vyučovanie?

Stretli sa dvaja spolužiaci z vysokej školy. Jeden bol o ročník vyššie. Rozprávali sa o vyučujúcich,o svojich pedagógoch. Mladší sa  zvlášť zaujímal o jedného,o ktorom sa nieslo,že je postrach študentov. Zaznela otázka:ako prednáša? Starší odpovedal s patričnou dôležitosťou:niečo zamlčí-nepovie,niečo nadhodí len tak,akoby v hádankách a niečo celkom solídne vysvetlí. Ak by sme mali v tomto kontexte hodnotiť Ježiša,ako najdokonalejšieho Učiteľa,k čomu by sme sa prepracovali? Ježiš je najdokonalejší Učiteľ nielen z hľadisko prístupu,ale najmä preto,lebo učil pravdy večného života. 1,Ježiš niečo zamlčal,nepovedal všetko. On mnohé veci skryl "pred múdrymi a rozumnými"/Mt 11,25-27/. Ak ich pred niekým zamlčal,neznamená to,že neexistujú. Znamená to jediné-že ich treba hľadať. Aj hľadanie je súčasťou prežívanie našej viery. Neznamená úpadok,ale je to výraz životaschopnosti viery. 2,Ježiš niektoré skutočnosti nadhodil akoby v hádankách. Konkrétne sa to týka podobenstiev. Apoštoli mu neraz kládli otázku:prečo hovoríš v podobenstvách? Používa obraznú reč. Aj náš život má svoju obraznú reč. Boh sa nám zjavuje v obrazoch tohto sveta. Žijeme preto,aby sme do tejto obraznej reči postupne vnikali. Máme mať otvorené oči/aj fyzické aj duchovné/,aby sme mohli prečítať Pánovo slovo,prekryté tajomstvami pozemského života. 3,Ježiš hovorí aj otvorene. Jeho poslucháči si to všimli a povedali mu:"Teraz už hovoríš otvorene..." Keď hovorí otvorene,chce tým naznačiť,že jeho slová treba prijať bez odporu a uživotňovať ich. Vyzýva nás tým pre otvorenosť života,ktorou sa obraciame celým srdcom na neho. Ježišova otvorenosť je impulzom pre našu otvorenosť Božiemu kráľovstvu.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára