streda 22. júla 2020

Prvá hrozba konfliktu v apoštolskom zbore.

Kedysi som náhodou objavil na internete zmienku o chorobe skleróza multiplex. Inak ju nazývajú aj roztrúsená skleróza. Čo sa vlastne v organizme človeka udeje? Nervové vlákna,ktoré šíria impulzy do organizmu sú obalené ochranným plášťom,ktorý sa nazýva myelín. Ak má človek poruchu imunitného systému,organizmus začne považovať myelín za nepriateľa. Napáda ho ako nepriateľa a tak vznikajú poruchy činnosti nervového systému. Pacient potom cíti fyzické aj psychické dôsledky tohto súboja. Evanjelium prináša informáciu o rodiacom sa konflikte v apoštolskom zbore. Našťastie Ježiš tento spor zavčasu zažehnal. Pritom nedržal stránku žiadnému z protistojacich táborov /Mt 20,20-28/. Konflikt spôsobila matka Zebedejovcov,ktorá prišla za Ježišom a takto sformulovala svoju požiadavku:"Povedz,aby títo moji dvaja synovia sedeli v tvojom kráľovstve jeden po tvojej pravici a druhý po ľavici". Apoštoli si túto požiadavku vypočuli tak isto. Vznikol zárodok nevraživosti a črtajúci sa rozkol. Apoštoli začali považovať Zebedejovcov za akýchsi nepriateľov a ich prosbu za neadekvátnu. Požiadavka Zebedejovcov,podľa nich,išla nad rámec. Takéto zmýšľanie považovali za nepriateľské. Ak by Ježiš nezasiahol,apoštoli by sa možno "roztrúsili" a prenosy doterajších dobrých vzťahov by boli narušené a z takmer "pokrvných" bratov,by sa razom stali nepriatelia. Ako blízko je ku konfliktu? Ježiš ho ukončil s tým,že nezahriakol ani Zebedejovcov ani ostatných desiatich,ba ani matku Jakuba a Jána. Dokázal to tým,že stanovil fixnú osnovu správania pre dosiahnutie dokonalosti:"Ale kto sa medzi vami bude chcieť stať veľkým,bude vašim služobníkom. A kto bude chcieť byť medzi vami prvý,bude vašim sluhom". Myslím si,že pre Dvanástich to bola užitočná a osviežujúca sprcha. Kto vidí zmysel života v službe,nezíde tak ľahko z cesty a neprepadne rýchlo pýche a túžbe po poctách. Kristova príklad služby nech je pre nás myelínom,pomocou a ochranou v prípadných pokušeniach vládnuťa nie slúžiť.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára