streda 29. júla 2020

Plnosť.

Jedným z relevantných kritérii,ktoré uznáva svet je plnosť,kvantita,množstvo. Spokojnosť je vtedy,keď sú plné obchody/ľudí i tovaru/,keď naplníme kúpaliská,lyžiarske svahy,kiná,divadlá,zábavné podujatia a športoviská. Pán Ježiš často vysvetľoval učeníkom pojem Božieho kráľovstva. Niekto by si mohol myslieť,že aj preňho sú dôležité kritéria kvantity a materiálneho poňatia. A to najmä potom,čo si prečíta podobenstvo o rybárskej sieti/Mt 13,47-53/. Hovorí,že nastane okamih,kedy sa rybárska sieť naplní rybami a teda,mal by byť dôvod radovať sa a oslavovať. No táto-hmotná plnosť,nie je pre Ježiša kritériom. Svedčia o tom ďalšie kroky,ktoré rybári vykonajú:"..sieť vytiahnu na breh,posadajú si,dobré vyberú do nádob a zlé vyhodia von". Nuž,po takejto selekcii,nemôže zostať sieť plná..Jej obsah sa síce zmenší,no zostane kvalita. Ježiš neberie do úvahy materiálne ukazovatele,ale vnútornú pripravenosť človeka pre nebo. Paradoxne,tí,čo smerujú do Božieho kráľovstva,musia tiež oplývať  určitou plnosťou,no nie materiálnou. Musia mať plné srdcia. Plnosť ľudských sŕdc nemeria nijaká pozemská váha. Tú posúdi Boh. Ak budeme mať srdcia plné na súcit,odpor voči zlobe alebo na obetavosť,či nezištnosť, "nebeské váhy" nás predurčia pre večnosť.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára