streda 29. júla 2020

Vyvážené spoločenstvo

Spoločenstvo,či komunita,ktorá chce niečo dosiahnúť musí dbať na určitú vyváženosť. Životnosť spoločenstva o.i. závisí od schopnosti vybrať správne typy,ktoré by sa vzájomne doplňali. Bol som raz prítomný na takomto podujatí. Tvoril sa kolektív a hľadali sa ľudia. Vrámci charakteristiky istého kandidáta bolo povedané:"Tento vie vysúkať rukávy!". Znamenalo to,že je žiadaný,lebo sa nebojí práce a tým dokáže motivovať aj iných. U iného kandodáta vyzdvihli jeho charizmu hĺbky,o ktorú sa snaží častou komunikáciou s Bohom. Keďže sa tvorilo spoločenstvo,ktoré zohľadňovalo aj duchovnú stránku pôsobenia,takýto adept sa ukázal ako potrebný. Veľa vecí závisí od vyváženosti. Ak nájdeme človeka aktívneho pre každodennú prácu a popri ňom aj takých,ktorý sa neostýchajú modliť,potom máme dobrý základ pre komunitu,ktorá môže byť úspešná. V dome Lazára taká komunita bola/Lk 10,38-42/. Jednotliví členovia rodiny vykazujú známky vyváženosti do takej miery,že ju navštevoval aj sám Pán Ježiš. Žila tu osoba,ktorá dokázala "vysúkať rukávy" /Marta/. Mala sestru,ktorá sa najviac zaujímala o hĺbku Božieho slova/Mária/. Obe boli prínosom pre samotný dom,ba pre celé okolie. Svedčí o tom skutočnosť,podľa ktorej po Lazárovej smrti "prišlo k Marte a Márii veľa Židov,aby ich potešili v žiali"/Jn 11,19/. Obe veľa dávali zo svojich darov a chariziem,ktoré od Pána dostali. Vyvážené spoločenstvo má túto dobrú vlastnosť:dokáže tvoriť hodnoty pre vlastné fungovanie,ale stará sa aj o prienik milosti do okolia. Sv. Bazil Veľký,takýchto ľudí vyzdvihuje slovami:"Lebo peniaze zanecháš tu,či chceš, či nechceš. Ale slávu získanú dobrými skutkami odnesieš si pred Pána, kde ťa obstúpi všetok ľud a pred spoločným sudcom ťa nazve živiteľom a štedrým dobrodincom a dá ti všetky mená označujúce ľudskosť a dobrotu"/LH III,s.552/. Akým prínosom by bolo,keby sme mali vo svojej blízkosti ľudí typu Marty a Márie...Ak ich nemáme,sami sa usilujme,aby sme sa aspoň priblížili k méte života Lazarových sestier. Vyplatí sa to,lebo Boh také príbytky a spoločenstva vyhľadáva.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára