utorok 14. apríla 2020

Ľudská a Božie verzia Pánovho Zmŕtvychvstania.

Konflikty a rôzne neprístojnosti sa môžu diať na pôde akejkoľvek inštitúcie. Keď sa konflikt vyostrí a presiahne pomyselné mantinely dôstojnosti,kompetentní musia konať a snažiť sa vytvoriť zmier. Pri vyšetrovaní akéhokoľvek konfliktu sa používa jednoduchá taktika. Hlavných  aktérov rozdelia do dvoch miestností,položia im rovnaké otázky a potom odpovede porovnajú. Skúmajú ,či sa výpovede aspoň zhruba zhodujú,alebo si protirečia. Sv. Lukáš zachytil výpovede dvoch skupín,ktoré hovorili o Ježišovom zmŕtvychvstaní v Jeruzaleme/Lk 24,13-35/. Prvú skupinu predstavujú dvaja muži/jeden z nich sa volal Kleopas/,ktorí sklamaní odchádzajú z Jeruzalema do Emauz. Ich výpoveď znie takto:"...s Ježišom Nazaretským,ktorý bol prorokom,mocným v čine i v reči pred Bohom aj pred všetkým ľudom,ako ho veľkňazi a naši poprední muži dali odsúdiť na smrť a ukrižovali". Ježiš,ktorý je predstaviteľom iného-Božieho pohľadu na udalosti,najprv pozorne počúval a potom zhodnotil udalosti následujúcim pohľadom:"..Či nemal Mesiáš toto všetko vytrpieť,a tak vojsť do svojej slávy?" A počnúc od Mojžiša a všetkých prorokov,vykladal im čo sa naňho v celom Písme vzťahovalo". Dva pohľady na epochálnu udalosť,ojedinelú a neopakovateľnú v celom vesmíre. Niekto by povedal,že sa líšia,že ich nespája nič. Pravdou však je,že si neprotirečia. To len kleopasovci zhodnotili udalosti zo svojho ľudského vnímania a Ježiš podal typicky Božiu,katechézu s patričným nadhľadom,ktorého človek nie je schopný. Božia je pravdivá,kleopasovská je pravdivá tiež,ale je neúplná,a málo zakotvená v plánoch Prozreteľnosti. Jediný podstatnejší rozdiel je v tom,že kleopasovcom Ježiš vyčíta a čuduje sa,že z tejto udalosti nevyťažili viac pre svoju vieru. Vyjadril to v zvolaní,ktoré má fazónu pokarhania:"Vy nechápaví a ťarbaví srdcom uveriť všetko ,čo hovorili proroci!" Čo z toho pre nás vyplýva? Všetky udalosti,ktoré zažijeme,zvlášť tie,ktorým nerozumieme,máme vnímať v Božom svetle a v jeho zornom uhle skúmať ich dosah pre život. Sú chvíle,kedy musí situáciu posúdiť expert,odborník,ktorý podá odborný výklad  danej problematiky. Sú situácie,kedy naše ľudské výrazové a zmyslové dannosti nestačia na  interpretáciu toho,čo sme práve prežili. Potrebujeme hlas a názor Odborníka-Boha,ktorý nám v duši podá výklad a zároveň nás pripraví na prijatie toho,čo prijať treba. To naše ľudské vnímanie,vonkoncom nemusí byť nepravdivé a nesprávne,ale schopnosť vidieť veci z horizontu večnosti,ešte nedokážeme do dôsledkov. Tam máme rezervy. Dajme možnosť Božiemu svetlu,aby v našom vnútri zažiarilo a postupne odstránilo tmu strachu a bezútešnosti.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára