nedeľa 5. apríla 2020

Koho sa dotýka Ježišova krv?

Pri čítaní pašií na Kvetnú nedeľu ma tohto roku zvlášť zaujali slová popredných Židov:"Jeho krv na nás a na naše deti"/Mt 26,14-27, 66/. Bola to reakcia na Pilátove gesto umytia rúk pred odsúdením nevinného Ježiša. Týmto zvolaním židovskí veľkňazi verejne potvrdili, že berú na seba zodpovednosť za odsúdenie Učiteľa z Nazareta. Ešte jeden význam má toto prorocké zvolanie. Týka sa Pánových slov pri poslednej večeri::"Potom vzal kalich,vzdával vďaky a dal im ho hovoriac:Pite z neho všetci,toto je moja krv novej zmluvy, ktorá sa vylieva za všetkých na odpustenie hriechov". Ježišova krv nemá,teda,dosah iba na život popredných židovských činiteľov tej doby a ich detí,ale naozaj "omýva všetkých". Kristus zomrel za všetkých ľudí. Veľkňazi vypovedali prorocké myšlienky,a ani netušili v akej dôležitej veci. Za akých ľudí vylial Ježiš svoju krv? 1,Prototypom prvej skupiny je zradca Judáš. Jeho vina je  väčšia,ako vina iného zradcu zo života. Prečo? Lebo on po tom,čo zinkasoval smiešnu sumu tridsať strieborných:"hľadal príležitosť vydať ho /Židom/. Neuspokojil sa s tým,že,keď sa náhodou niečo dozvie,dá im to vedieť,aby celú vec zahral viac do autu. On cielene a aktívne hľadal možnosti a situácie, v ktorých by sa Ježiš kompromitoval pred židovským zákonom. Podpísaná spolupráca s veľkňazmi nezostala iba na papieri. Z Judáša sa stal aktivista,ktorý vedome a dobrovoľne/z vnuknutia diabla/ posluhoval veľkňazom v ich plánoch. Židia,by lepšieho spolupracovníka nenašli nikde. Celá tá situácia znamená toľko,že zlo je aktívne. Neuspokojí sa s pasívnym statusom,akéhosi pozorovateľa. Zlo útočí a nachádza takých,ktorí sa s jeho plánmi stotožnia. Ich životnou filozofiou sa stáva konanie zla,zvádzanie,podvádzanie,marenie dobra a zahmlievanie svedomia. Niektorí ľudia sú celí "namočení" v atmosfére podvodu a klamstva a iný životný štýl ani nepoznajú. Kristus je jediný,ktorý im môže pomôcť,aby sa vymanili "z moci temnôt",ako o tom spievame v speve Exultet. Spomeňme si cez veľkonočné sviatky na takých,ktorí toto vymanenie sa potrebujú absolvovať. 2,Ježišova krv omýva aj ľudí,ktorých predstaviteľom je Pilát. Urobil gesto. Dal Židom na výber. Milosť dostane Ježiš,alebo istý zločinec/známa firma/,menom Barabáš. Nech sa Židia rozhodnú akokoľvek,jeden z tých dvoch bude žiť. Nikto mu nebude vytýkať,že je málo humánny. Cítil,že Ježiš je nevinný a vedel,že,Barabáš je zločinec "par excellens". Nepostupoval podľa svedomia a spravodlivosti. Boli naňho vyvíjané veľké tlaky. Vedel veľmi dobre,že za Ježišom nestojí nijaká  relevantná lobby. Vedel,že Ježiš je sám a nemá nijakých významných zástancov. Z jeho omilostenia by neprofitoval. Pri omilostení Barabáša si zachoval  kredit úradníka,nie však spravodlivého sudcu a hlavne čistého človeka. Okrem toho,považoval spor okolo Ježiša za židovské taľafatky,ktorým príliš nerozumel a chcel mať túto kauzu čím skôr z krku. Ježiš pohorel na celej čiare. Odsúdila ho obec náboženská,ale aj politická. Nie je vždy ľahké konať s vedomým,že nebudem profitovať,ak vykonám nejaký skutok obety. Uvažujme aj v tej rovine,že dobročinným konaním si môžem odpykať niektoré tresty za svoje hriechy,že môžem mnohých motivovať,aby sa naučili konať v rovnakých intenciách,alebo,že na druhý svet sa neodchádza so zarámovanými čestnými uznaniami. Lesk Piláta dlhé trvanie nemal. Ježišova hviezda bude svietiť natrvalo. 3,Ježišova krv má dosah aj na človeka "apoštolského typu". Ušľachtilosť apoštolov sa prejavila v otázke:"Kde ti máme pripraviť veľkonočnú večeru?" Chceli byť v najsvätejšej chvíli s ním. Väčšina z nás uvažuje podobne. Vždy,keď slúžim svätú omšu,chcem byťs Ním. Je to pre mňa najsvätejšia chvíľa. A chcem byť aj s tými,ktorí sú môjmu srdcu najbližší. Ako kňaz,najväčšiu lásku prejavím k blížnym tým,že ich zahrniem do Ježišovej blízkosti,práve v okamihu slávenia najsvätejšej obety. Viem,že mnohí povedia:iba toľko? Pre mnohých to nič neznamená. Iní majú z toho nefalšovanú radosť. Môj prejav lásky,ako kňaza,môže ísť ešte ďalej,keď odporúčam Pánovej priazni aj takých,ktorí konajú zlo. Pán strpel aj Judáša,s ktorým si "namáčal skyvu chleba v mise" na sviatočnom stole. Viem,že pri oltári sa zmestia neviditeľným spôsobom všetci. Svojím blízkym a priateľom/a nielen im/ hovorievam:idem vám pripraviť miesto pri Pánovom stole. Jeho vyliata krv pozitívne vpýva na nich a ktovie...,možno aj na ich deti.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára