utorok 7. apríla 2020

Čo s nami robí Zmŕtvychvstalý.

Ako má vyzerať človek po tom,čo absolvoval štyridsaťdňové pôstne obdobie? Ja viem,že je to na diskusiu. Čo znamená "absolvoval"? Určite nemyslíme na pasívny spôsob duchovného života. Myslíme na kresťana,ktorý sa modlí a slúži,pomáha. Taký človek cez pôstne obdobie povyrastie. Napriek tomu počúvame v závere  pôstnej liturgie toto:"...všemohúci Bože,sme slabí a často klesáme...". Slabosť a pád,to sú skutočnosti,s ktorými sme konfrontovaní takmer denne,nech by sme si mysleli o sebe čokoľvek,akí sme dobrí...Napriek tomu nás Cirkev usmerňuje slovami pôstneho povzbudenia v rámci KBS:"V Ježišovej blízkosti môžeme piť z pravého prameňa,ktorý udržuje živými naše sny,naše plány,naše veľké ideály a poháňa nás do ohlasovania života,ktorý sa oplatí žiť". Napriek našej evidentnej slabosti,nám kolaps hroziť nemusí. Podstatná je Ježišova prítomnosť v našom živote. Boh nás urobil aj tak veľkými. Upozorňuje nás na to prorok Ezechiel/Ez 36,16-28/. Počas veľkonočnej vigílie máme možnosť čítať z jeho diela nasledujúce myšlienky:1,Vezmem vás spomedzi národov,zhromaždím vás zo všetkých krajín a zavediem vás do vlastnej krajiny". Židia vedeli veľmi dobre,čo to znamená hľadať a nájsť svoju vlastnú krajinu. Ich putovanie púšťou je toho dôkazom. Boh im ju sľúbil a sľub dodržal. Aj ľudia dneška putujú,hľadajú,strácajú a znova nachádzajú. Hranice medzi krajinami /EU/ akoby ani neexistovali. Niektorí ľudia nám povedia,že sú doma tam,kde sa momentálne nachádzajú. Napriek tejto tendencii,myslím si,že každý človek má nejaký kus územia za  "naj.." Povie si:tak,tu som najviac doma! Kristus nám znova a znova vo veľkonočnom čase potvrdzuje-tu si doma. Uveril si vo mňa? Si doma. Považuješ ma za Božieho vyvoleného? Si doma. Veríš,že jedine ja ti môžem udeliť večný život? Robíš dobre a si doma. Paradoxne,niektoré reklamy v médiách  viere v túto myšlienku nahrávajú. Neustále počujeme:zostaňte doma!. Viem,že sa to týka obmedzenia v cestovaní a v návštevách,ale prečo si týmto výrokom nepotvrdiťpravosť našej viery-zostať doma. Zostaň v Cirkvi. Nehľadaj náhrady. Neobzeraj sa za alternetívami. Nedomáhaj sa "osobnejšej" náuky. Osobnejšia,ako tá,ktorá hovorí,že Syn Boží sa stal človekom,aby nás vykúpil,neexistuje. My sme svoju vlasť našli. Všetko ostatné je vo vzťahu k tejto pravde druhoradé. 2,Ezechiel pokračuje:"Potom na vás vylejem čistú vodu a budete očistení od všetkej špiny.". Svätý biskup Bazil to potvrdzuje vo svojom diele o Duchu Svätom. Píše:"Krst okrem toho očisťuje v istom zmysle dušu  od špiny ,čo sa na ňu nalepila z telesných vášní ,podľa toho, ako je napísané:Umy ma a budem belší ako sneh"/LH II.,s.403. Obmytie vodou krstu je historickým,neopakovateľným medzníkom. Dokonalejší očistný kúpeľ,v zmysle duchovnom,nenájdeme. Sviatosť krstu nás robí rovnými pred Bohom. Stiera iné,ľudské kategórie a ohraničenia. Všetci pokrstení sme pred Bohom seberovní. Voda krstu zmyla z nás všetku nečistotu dedičného hriechu. A neskôr,vo sviatosti pokánia môžeme nájsť dokonalý očistný prameň,ktorý nás zbavuje hriechov,spáchaných po krste. Prežívame obdobie testovania na koronovírus. V jedne osade na východnom Slovensku sa obyvatelia dozvedeli,že sa budú musieť podrobiť týmto testom. Počiatočná reakcia bola rozhorčená a odmietavá:"...čomu my,šak poražka/rozumej-zlá choroba/ prišla na gadžoch,ne na nas..?.". Sviatosť krstu zmýva všetky elementy,toho,čo ľudová slovesnosť nazýva "poražka". Akákoľvek zloba a nečistota je krátka na Pánovu milosť,ktorá účinkuje vo sviatostiach. Sviatky Ježišovho zmŕtvychvstania nás každoročne v tejto pravde utvrdzujú a zároveň vnášajú do duše Kristov pokoj. 3,Napokon prorok Ezechiel hovorí:"Dám vám nové srdce a vložím do vás nového ducha....Vložím do vás svojho ducha...".Stali sme sa novými stvoreniami podľa Kristovho vzoru. Je v nás jeho Duch. Prihlásme sa k nemu! Komunikujme s ním!. On je pre nás hlavným partnerom na komunikáciu. Nie,duch tohto sveta. A ak,máme s týmto svetom komunikovať,neobstojíme,ak nebudeme posilňovaní Božím Duchom zvnútra. Hlavným prejavom prítomnosti Božieho Ducha v nás je to,že vzdorujeme hriechu a volíme si pokánie ako liek. Zakončím znova citátom z produkcie KBS:"Boh nám dáva hviezdy,aby sme mohli kráčaťďalej". Tou najvzácnejšou je správa o Ježišovom prázdnom hrobe a o jeho zmŕtvychvstaní.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára