utorok 21. apríla 2020

Opatrenia a ich dôsledky.

V našom slovníku sa momentálne často opakuje slovo-opatrenia. V súvislosti s koronakauzou si ho opakujeme denne. Diskutuje sa,či sú dostačujúce,či ich netreba sprísniť Tí,na opačnom konci názorového spektra,hovoria,že sú prísne a že ich treba postupne zjemňovať. Opatrenia musia byť,aby raz niekto nepovedal,že ich neprítomnosťou sa niečo zvrhlo a pokazilo. Sú opatrenia,ktoré platia v rámci celej krajiny a sú také,ktoré si naordinujeme sami. Človek od napamäti vytváral opatrenia. Poďme sa na túto tému pozrieť do Svätého Písma. Vo Veľkom týždni a aj vo veľkonočnom období sa s týmto pojmom stretávame najmä v evanjeliu. Po tom,čo Ježiša pochovali,židovskí pohlavári urobili náležité opatrenia. Aby sa uistili,že je všetko tak,ako má byť,hrob zapečatili a postavili k nemu stráž. Už po Ježišovom zmŕtvychvstaní sa odohrala iná udalosť/Sk 5,17-26/. Učeníci viedli v chráme katechézu o Pánovom zmŕtvychvstaní. Veľkňazi nemohli o tom nepočuť. Nariadili,aby apoštolov zatkli a učeníci sa  tak ocitli vo väzení. Boh poslal anjela,aby ich vyslobodil. Na druhý deň pokračovali  v diele ohlasovania v chráme. Strážnici potom hlásili veľkňazom nevídanú vec:"Väzenie sme našli dôkladne zatvorené a strážnici stáli pri dverách,no keď sme otvorili,vnútri sme nenašli nikoho". V jednom i druhom prípade urobil človek dôkladné opatrenia. Primerané svojej dobe. Zapečatili hrob,zamkli väzenie a postavili vojakov. V tej dobe sa viac ani urobiť nedalo. Zmyslom akýchkoľvek opatrení je dostať niečo pod kontrolu. Buď ľudí, prírodný živel,alebo nejaký nežiadúci jav. Židovskí pohlavári chceli dostať pod kontrolu Ježiša a jeho učenie. Podarilo sa im to,ale iba na krátky čas. Ježiša a jeho dielo nemôže dostať pod kontrolu nijaký človek. Výsledok býva aj taký,že vyššie spomínané opatrenia pohltia tých,ktorí ich zosnovali a zrealizovali. Výrečné svedectvo o tom podal jeden zo stotníkov,ktorí strážili Ježišov hrob. Sv. Ján napísal:"Keď stotník a tí,čo s ním strážili Ježiša ,videli zemetrasenie a všetko,čo sa deje,veľmi sa naľakali a hovorili:"On bol naozaj Boží Syn"/Jn 27,54/. Môže sa stať,že sa ocitneme v situácii povinnosti,dostať niekoho,alebo niečo pod kontrolu. Nie je to príjemné,ale povinnosť nám velí konať. Väčšiu šancu na to máme,ak sme pripravení tak,že najprv dáme pod kontrolu samých seba. Kto ovládne seba,ľahšie docieli,že spracuje,v dobrom slova zmysle, iných. Práve viera v Krista nám dáva dostatočnú silu,aby sme na sebe pracovali a dosiahli určitú nadvládu nad sebou. V evanjeliu nájdeme veľa o opatreniach,ktoré môžeme použiť,aby sme cieľ dosiahli. Opatrenia z evanjelia predpokladajú pravidelné použitie,dôslednosť,sebakontrolu a hlavne komunikáciu s Ježišom,pod kontrolou ktorého,chceme urobiť v živote veľa dobrých vecí.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára