štvrtok 9. apríla 2020

Trasenie zeme.

Známa mi ukázala SMS správy od istého,nášho spoločného priateľa. Nejde o obsah,ale o formu. Niektoré správy boli písané s pravopisnými chybami,niekde absentovali písmená resp. boli poprehadzované. Iná SMS, od toho istého autora, vykazovala známky bezchybného písania. Tie prvé,s chybami,boli ovplyvnené stresom , nervozitou a vnútorným i vonkajším chvením. Tie druhé boli písané v pokoji,keď bol celý človek v atmosfére kľudu. Nejde o nič prelomové. Každý jeden z nás sa môže prichytiť pri podobných praktikách. So záujmom som si prečítal informáciu,podľa ktorej,od kedy je vo svete karanténa,izolovaná liečba vírusu,prípadne "domasedenie",naša Zem je v kľude. Zistili to seizmológovia a geológovia na základe pozorovaní v istom belgickom inštitúte. Zem sa upokojila. Nie je tak "nervózna". Keby mohla písať SMS správy,boli by bezchybné. Je to podmienené tým,že jazdí menej áut,pracuje menej mechanizmov,ľudia upustili od hluku pri oslavách,ak nejaké vôbec sú. Zem našla svoj prapôvodný rytmus a skorooriginálny pokoj. Teraz netúži po tom,aby vyslala nervózne signály do ľudského spoločenstva v podobe zemetrasení,či iných prírodných katastrof. Vzápätí po tejto,pre mňa radostnej správe,som si prečítal inú. Ide titulok novín,ktoré robili rozhovor s p.Veronikou Remišovou,podpredsedníčkou vlády. Titulok obsahoval jej citát:"Nemôžeme takto fungovať celý rok. Škody by boli väčšie,ako narobí koronavírus". Koniec oddychového režimu pre našu planétu! Dlho  už oddychovať nebude. Ja viem,že ekonomika je to,čo riadi náš život. Všetko závisí od nej. Znova ju chceme naštartovať a pritom "zatriasť" zemeguľou. Čísla budú pomaly naskakovať,ukazovatele sa budú postupne vylepšovať,grafy znova pôjdu hore. Znova bude na Zemi "čulý pracovný i turistický ruch". Ktorá správa je lepšia? Môžeme si vybrať. Zem sa už niekoľkokrát nebezpečne chvela. Azda najsilnejšie vtedy,keď Ježiš skonal na kríži. Zmienku o tom nájdeme v Matúšových pašiách/Mt 26/,kde sa píše:"A hľa,chrámova opona sa roztrhla vo dvoje od vrchu až dospodku. Zem sa triasla a skaly sa pukali. Otvorili sa hroby a mnohé telá zosnulých vstali z mŕtvych". Samotná Zem sa takýmto spôsobom poklonila umučenému Spasiteľovi. Pre nás sú momentálne dôležité dve veci:1,Aby sa zatriaslo naše vnútro nad veľkosťou obety Božieho Syna. A aby sa zatriaslo,keď si uvedomí,že uráža Stvoriteľa hriechami. Bude sa chvieť,kým sa nevyrovná s Bohom,kým nesplatí dlhy v pokání. Až potom môže prísť pokoj,teda stav,kedy ustanú všetky rušivé a dráždivé elementy,ktoré, inak, svedčia o našom nevyrovnanom štýle života. Aj našim pričinením,životom bez hriechu,sa môže Zem upokojovať,aj keď všetky mechanizmy ekonomiky a sveta,zastaviť nemôžeme. Zem získava balans našou snahou o život podľa evanjelia. Platí to o našej duši,ale aj o celkovej /ne/vyrovnanosti sveta. 2,Ďalší dôvod,pre ktorý sa musí veriacemu človekovi triasť vnútro,je  Božia otcovská starostlivosť o človeka. Svedčí o tom citát z Listu Hebrejom:"Lebo každý veľkňaz ,vybratý spomedzi ľudí,je ustanovený pre ľudí,aby ich zastupoval pred pred Bohom,aby prinášal dary a obety za hriechy a mohol mať súcit s nevedomými a blúdiacimi,pretože aj sám podlieha slabosti"/Hebr 4,14-5,10/. Triašku vyvoláva vedomie,že Boh vo svojom geniálnom pláne,ustanovil zvláštny úrad-sviatosť kňazstva,aby s ľuďmi komunikoval,čo najintímnejším spôsobom. Všimnime si hĺbku vzorca:ide o kohosi spomedzi ľudí,aby bol ustanovený pre ľudí,aby prinášal obety za ľudí a aby sa ujímal ľudí...Boh robí pre človeka všetko. Ustanovuje človeka,aby,ako svoje povolanie celoživotné,obetoval všetky dary a talenty pre spásu človeka. Ak je pravda,že sa zem otriasa od mechanizmov a ľudskej činnosti,tak potom služba kňaza všetko upokojuje a dáva do súladu s Božou vôľou. Škoda,že viac nás trápia ekonomické súvislosti,ako vnútorná rovnováha živej i neživej prírody a ekológia duše. Rozumieme tomu:s ekonomikou je spojený biznis,ale i zamestnanie. No so životom bez hriechu je spojená spása. Každý,kto ako môže,nech o túto rovnováhu prosí Krista ukrižovaného a zmŕtvychvstalého.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára