sobota 4. apríla 2020

Profilovanie učeníkov v období Ježišovho zatknutia a odsúdenia.

U nás na Slovensku denne počúvame stále dookola:zostaňte doma! Má to svoje opodstatnenie,veď zhubný vírus sme ešte stále nevykynožili. Odborníci hovoria o tom,že,keď sa bude pomyselná slučka osobnej slobody uťahovať,človek sa môže začať správať nepredvídateľným spôsobom. Môže nabrať na agresivite,môže viac stresovať. Skratové myslenie a konanie môže stále viac a viac ovplyvňovať jeho život. Človek je tvor nepredvídateľný. Američania vraj,podľa správ,vo veľkom kupujú strelné zbrane. Vieme si domyslieť,čo by mohlo z toho vzísť. Ako sa správajú apoštoli po tom,čo židovská vrchnosť položila na ich Majstra ruky? Aj ich správanie môže získať na nepredvídateľnosti. Ba,ktorýsi zo širšieho kádra učeníkov,vytasil svoj meč a odťal jednému z kohorty,ktorá prišla Ježiša zatknúť,ucho. Zachoval sa tak trocha na "americký spôsob". Pán ho za to pokarhal. Profilácia apoštolov je pekne viditeľná v Matúšovom evanjeliu/Mt 26,14-27, 66/. Pokúsme sa túto myšlienku premeniť na drobnejšie. 1,Apoštoli sú spolu. Pri poslednej večeri otvoril Pán Ježiš tému zrady. Verejne  pred nimi povedal,že jeden z jeho najbližších ho zradí. Ako reakciu na toto prehlásenie počul oduševnený nesúhlas Dvanástich. Všetci hovorili:to sa nikdy nestane!Cítili,že sú spolu,že ich jednotu nemôže nič zlé narušiť. Ktorý ľudský vodca by sa nepotešil,keby počul takúto mohutnú a hlavne jednotnú vravu? Komu by to nepodvihlo sebavedomie? Kto by sa cítil slabý,keby počul takú mohutnú podporu,ktorá vlieva obrovskú silu? Lenže Ježiš nebol výlučne ľudský vodca. On je Boží Syn. Predvídal nestálosť ľudského konania. Čo z toha vyplýva? Napríklad to,že keď počujeme silné,oduševnené a burácajúce prejavy,nemusí to ešte vôbec nič znamenať. A je to jedno,či sú tieto hlasy na našej strane,alebo na opačnej. Hlučnosť prejavu môže byť aj dôsledkom nevyrovnanosti a neprimeraného sebavedomia. Pritom nemusí vyjadrovať skutočnú situáciu. Preto môže mať aj krátke trvanie,ba môže preladiť na opačný kurz. Nepreceňujme ani nepodceňujme takéto prejavy. 2,Ježiš zborom Dvanástich zamiešal. Vybral si troch:Petra Jakuba a Jána.a išiel s nimi na pozemok Getsemani. Povzbudil ich,aby sa s ním modlili. Nepotešilo ho,keď ich po chvíľke našiel spať. Evanjelista napísal,že :"sa im oči od únavy zatvárali". O niekoľko veršov ďalej čítame o tom,ako Judáš bozkom zradil Pána Ježiša. Ten,pre zmenu "zatvoril oči" pred dobrami,ktorými ho Ježiš zahrnul. Stal sa priam bezočivým. Trojicu apoštolov by som rehabilitoval. Všetko,čo sa dialo okolo Ježiša bolo pre nich nové a náročné, a už aj pocítili bežnú ľudskú únavu. Ale,čo sa týka Judáša,ten symbolizuje človeka,ktorý zabudol na to,že má zodpovednosť,že všade okolo je veľa biedy ,na ktorú treba reagovať a že treba neustále ďakovať za prijaté dobrodenia. Dnes len otvárame oči,kam sa ľudstvo dostalo svojim nedôstojným štýlom života a že zatváralo oči pred skutočnými hodnotami,ktoré sme od Stvoriteľa dostali do vienka. 3,Profilovanie dvoch,ktorý v prvej skúške neobstáli:Petra a Judáša. Obaja zradili,obaja si uvedomili,že konali zle. No,iba Judáš sa obesil,lebo nevidel východisko. Peter áno. Stále Ježiša nasledoval,síce inkognito,ale išiel v istej vzdialenosti za ním. Zamiešal sa medzi služobníctvo,bol odhalený,ako Ježišov súpútnik a prívrženec,ale nikdy kurz nestratil. Našiel ho aj po svojom zlyhaní,lebo Ježiša nikdy neprestal milovať. Judáš chcel na zrade Ježiša zbohatnúť. Jeho cesta nebola priamočiará vo vzťahu k svojmu Učiteľovi. Človek môže sklamať,ale ak neprestane Ježiša milovať,dočká sa reparátu. Dostane sa mu pocty Krista nasledovať. Naše pády by nemali mať fatálny dôsledok. Ježiš dvíha a odpúšťa. Kto z nás sa už o tom nepresvedčil? Znova a znova sa pýtajme s apoštolom:"Pane,a ku komu,by sme išli?"/Jn 6,68/.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára