streda 29. apríla 2020

Boh sa vrátil.

Je to malá firma. Počíta niekoľko ľudí. Zárobky sú relatívne dobré,nie nadpriemerné. Pracovníci sa tu veľmi nemenia. Chcú zostať,lebo sú tu dobré vzťahy a dobrý šéf. Mnohým to stačí a tí,ktorí majú ambície vyššie,idú za svojimi ideálmi. Pracovníci sú v strednom veku a pravdepodobne sa držia týchto zásad:"Skončil som s veľkými vecami a veľkými plánmi, s veľkými inštitúciami a veľkým úspechom. Venujem sa tým drobným, nevediteľným láskavým ľudským činnostiam, ktoré idú od človeka k človeku, ktoré prerastajú praskliny sveta ako korienky..."/Wiliam James:1842-1910/. Raz šéf odcestoval na školenie. Medzi tým sa nakopilo dosť problémov. Jediný,kto sa mohol nimi zaoberať,bol práve šéf. Zavládla nervozita,napätie. Po niekoľkých dňoch sa rozniesla správa,že šéf sa vrátil. Všetko sa upokojilo. Mnohí ho ani fyzicky nevideli. Stačilo im,keď počuli dobrú správu:šéf je späť. Evanjelisti píšu,že apoštoli sa zaradovali,keď zbadali Zmŕtvychvstalého Pána/Jn 20,19-31/. Výnimkou neboli ani emauzskí učeníci/Lk 24,13-35/. Správa sa rozniesla veľmi rýchlo/primerane dobe/:Ježiš sa vrátil,Boh je späť. Veriacim ľuďom svitá na lepšie časy. Po týždňoch odmlky sa možno budú môcť v máji vrátiť do kostolov,za istých podmienok. Viete,aký budú mať pocit? Povedia si:"Boh sa vrátil". Takto si povedia,lebo majú dojem,že Boh od nich odišiel. Hoci,v skutočnosti,Boh nikam neodišiel. To len ľudia na čas ostali doma. Ale ten radostný pocit,že sa Boh vrátil,im nikto nebude môcť vziať. Uisťuje ich o tom sám Pán slovami:"Aj vy ste teraz smutní, ale zasa vás uvidím a vaše srdce sa bude radovať. A vašu radosť vám nik nevezme"/Jn 16,22/. Pre apoštola každej doby,niet väčšieho dôvodu na radosť,ako fakt,že ten Ježiš,ktorý trpel a zomrel na kríži, sa vrátil. On je späť. Prítomnosť duchovného pastiera medzi Božím ľudom predstavuje práve túto myšlienku. Keď vidia kňaza,vedia,že Boh je tu. Keď sa očistia v spovedi,vedia,že Boh sa vrátil. Do ich srdca. Keď sa napravia vzťahy v nejakom spoločenstve,to znamená,že sa tam vrátil  Boh. Keď si niekde na sídlisku postavia nový kostol,znamená to,že tam prišiel Boh. Keď stretneš dobrého človeka,môžeš vedieť,že Boh je stále tu. Najmä pred nedeľou Dobrého Pastiera prosme Pána,aby posielal takých pracovníkov do svojej vinice,ktorí budú radostne sprítomňovať Božiu prítomnosť. Nech môžu veriaci s istotou konštatovať-Boh je tu.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára