piatok 24. apríla 2020

Rúško a Božie slovo.

Rúško sa stalo takmer trvalou súčasťou našej výbavy. Každý máme k dispozícii niekoľko sád,niekoľko druhov,farebných prevedení atď. Sledoval som v televízii zábery,ktoré priniesli postrehy a počiny umeleckých dizajnérov na túto tému. Vážne sa ňou zaoberajú nielen študenti dizajnu,ale aj samotní umelci. Nechali sa počuť,že rúško má byť:1, praktické a účinné, 2,priliehavé a príjemné,a 3,malo by ladiť so životom a vyhovovať aj módnym trendom. Odbočím. Niekto povie,že porovnávam dve neporovnateľné skutočnosti,ale stojí to za to. Božie slovo. Porovnajme,v hrubých rysoch,rúško a Božie slovo. To,Božie slovo,o ktorom sa vyjadrili apoštoli takto:"Nie je správne,aby sme my zanedbávali Božie slovo a obsluhovali pri stoloch"/Sk 6,1-7/. Teda,slovo Boha musí mať prioritu. Čo sa dozvieme,keď porovnáme /ne/obyčajné rúško s neobyčajným Božím slovom? 1,Rúško má byť praktické a účinné,lebo chráni zdravie človeka. Slovo,ktoré povie Boh,chráni dušu človeka účinným spôsobom. Ak sa mu podvolíme,oceníme jeho blahodarné účinky. Istá osoba vystriedala za života niekoľko liečebných pobytov. Hovorí,že až ten,ktorý bol ostatný jej najviac pomohol. Človek by povedal:voda ako voda. Vidíme,že to tak celkom nie je. Rovnako môžeme povedať:slovo ako slovo. Nie je to tak. Všetky ľudské slová môžu byť príjemné,poučné,logické. Ale až Božie slovo môže dať životu zmysel. Až slovo Božie,môže  naplniť človeka tak,že sa preňho stane prednejším ako každodenný chlieb. Jeden môj farník často spomína súvislosti so svojim obrátením. Vraví,že jedna ,jediná veta povedaná kňazom pri istej príležitosti, spôsobila v jeho živote revolúciu. Odvtedy pociťoval nepokoj ,až kým neprijal vieru a dal sa pokrstiť. V tom okamihu sa všetky ostatné slová  stali druhoradými. Odvtedy u ňho triumfuje Božie slovo. Nepochybuje,že je účinné. 2,Rúško má byť priliehavé a príjemné. Božie slovo má byť tiež priliehavé a primerané. Musí priliehavým spôsobom "sadnúť" na situáciu,v ktorej sa ocitol človek. Ono sadne "ako uliate". Okrem tejto vlastnosti má aj tú,že dokáže primeraným spôsobom motivovať človeka k pokániu. Ten niekedy reaguje pozitívne na jeho ostrosť,výčitku,inokedy na jemné povzbudenie a občas aj na jeho "dotieravé" a neustále pôsobenie v duši. Božie slovo je tak primerané,že neberie ohľad na to,čo považuje konvencia za primerané v štýle života. Ono neberie ohľad na primeranosť,či neprimeranosť v ľudskom chápaní. Ak zakryjete nejakú nádobu vekom,môže sa stať,že neprilieha a obsah nádoby sa dostane von. Božie slovo prilieha tak silno,že nepripustí,aby z človeka vyšla akákoľvek zloba do vonkajšieho prostredia. Ba stane sa to,čo je optimálne,že pod vplyvom pôsobenia Božieho slova,sa v ľudskom vnútri ani len nezrodí pomyslenie na nejakú zlobu...3,Rúško by malo ladiť s prostredím a s ostatnými časťami odevu. Božie slovo by malo človeka "naladiť" tak,aby neladilo so všetkým,čo svet vymýšľa a produkuje,najmä v morálnej oblasti. Božie slovo nie je výstrelkom módy. Ono chce človeka naladiť,aby v prvom rade budoval priateľstvo s Ježišom. Ak vnútro človeka a jeho správanie ladia s Božou vôľou,vzniká harmónia,ktorá je predzvesťou Božieho kráľovstva. Ak sme dlhodobo odkázaní na nosenie rúška,tak nech to stojí za to po každej stránke. Ak sme odkázaní na Božie slovo,ktoré má moc spasiť naše duše,tak potom ten život nech stojí za to. Nech nikto z nás nezanedbáva Božie slovo na úkor iných tzv. povinností,ktoré mätú ľudí tým,že budia dojem nepostrádateľnosti. Služba Slova je dôležitou podmienkou na ceste k spáse.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára