štvrtok 23. apríla 2020

Cítiť so životom.

Koronadisciplína sa pomaly uvoľňuje na celom svete. Napríklad,športovci sa pomaly vracajú do svojich areálov. Za istých podmienok začínajú trénovať v exteriéroch. Zaujal ma postreh reprezentanta vo vodných športoch. Povedal,že doma v posilňovni má natrénované dosť,ale už potrebuje ísť na vodu,lebo potrebuje "cítiť vodu". Bez tohto citu,by nemohol úspešne pretekať. Voda je jeho život, v prenesenom slova zmysle. Naša planéta potrebuje ozdravujúcu kúru. Každý normálny človek to potvrdí. Existuje iniciatíva,ktoré nabáda ľudí,aby venovali našej planéte nejaký darček. Všetko sú to enviroaktivity. Napríklad voda. Bez nej žiť nemožno. Odborníci varujú,že tej pitnej nieto dosť. Darček pre planétu spočíva v tom,že nebudeme ňou plytvať a najmä znečisťovaťju. Musíme sa učiť "citiť s vodou". Voda je síce živel,ale je to aj náš život. Kedysi som zachytil rozhovor dvoch mojich spolubratov. Rozprávali sa o príprave dospelého človeka na prijatie sviatosti krstu. Vymieňali si skúsenosti,lebo každý to robí podľa svojho,hoci hlavné zásady dodržiavajú všetci rovnaké. Jeden z nich,hovoril,že ten jeho kandidát ešte "necíti vodu". Myslel tým vodu krstu. Naznačil,že dotyčný ešte nie je dostačne pripravený,aby naňho naliali vodu,pri úkone krstu. Táto voda je náš život. Táto voda je spásonosná. Voda má veľký význam pre bežný život,ale aj pre život v poriadku spásy. Bežná voda uhasí smäd v spare dňa,voda krstu,uhasí smäd po spáse,po pravom živote,ktorým je Ježiš Kristus. Je veľmi dôležité,aby mal človek cit pre život. Dnešný svet sa prebúdza,a uvedomuje si,že k životu okolo sa musí správať úctivo. Pred niekoľkými dňami zaujala svojim postojom pani ombudsmanka-ochrankyňa práv. Nabádala ministra zdravotníctva,aby napriek koronavírusu, "neprekážal ženám,ktoré chcú ísť na potrat." Apelovala na "zachovávanie ľudských práv". Človeku sa ani nechce veriť. Všetci dnes hovoríme o nutnosti a potrebe čistejšieho života,a zrazu sa prejaví verejný činiteľ,ktorý nabáda,aby sa umožnilo vykonávať potraty,t.j. nechať plynulý chod vraždeniu živých,aj keď ešte nenarodených detí. Ekonomika ožíva. A potraty môžu byť dobrým biznisom. Ešte musíme veľa urobiť,aby sme dokázali cítiť so životom,a to v každom smere. Nový život,to nie sú iba stromy,zeleň,čistá voda,ekopotraviny. Život,to je najmä človek. Ten, sa musí v prvom rade očistiť od zvrhlého zmýšľania. Život je to,čo chce Boh,náš Stvoriteľ a Vykupiteľ. Cítiť so životom predpokladá to,čo napísal sv. Pavol:"Máte sa duchovne obnovovať premenou zmýšľania, obliecť si nového človeka,ktorý je stvorený podľa Boha v spravodlivosti a pravej svätosti"/ Ef 4,23-24/. Ak "necítime" takúto vodu Božej milosti,ešte nie sme pripravení na to,aby sme začali budovať lepší svet.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára