štvrtok 16. apríla 2020

Niekto,kto je výnimočný a zároveň blízky.

Medzi najobdivovanejších ľudí patria vrcholoví športovci. Požívajú úctu za to,čo dokážu. Niektorí fanúšikovia pestujú voči nim,až akýsi druh prehnanej poklony,akéhosi zbožstvenia. Napríklad o Linelovi Messim sa hovorilo,že je akoby "z inej planéty". Tým sa naznačuje jeho výnimočnosť. To isté možno povedať o Waynovi Gretzkym v hokeji,alebo o Michaelovi Jordanovi v basketbale atď. Raz som kráčal po meste a bol som zabratý do rozhovoru s nejakým známym. Zrazu môj spolupútnik prerušil  rozhovor a komusi zakýval a pozdravil ho.Dotyčný  kráčal oproti,no z druhej strany cesty. "Kto je to?",opýtal som sa . Dostal som odpoveď:"Jeden od nás". Uvedomil som si,že v živote potrebujeme ľudí,ktorí si zaslúžia mimoriadnu pozornosťpre svoju genialitu,ale aj ľudí,ktorí sú "naši,sú od nás". Človek má hľadať výnimočných ľudí,lebo dokážu viac ako iní,ale to je málo,to nestačí. My,potrebujeme vo svojom prostredí aj ľudí,ktorí sú "naši",a tým sú pre výnimoční. Vôbec nemusia športovať tak,ako Messi,Gretzky či Jordan. Stačí,že sú s nami,že sú pri nás,jednoducho,že ich máme. Ježiš je taký,ktorý spĺňa tieto náročné kritéria. Je výnimočný,lebo,keď ho prišli vojaci zatknúť v Getsemanskej záhrade,na Ježišovu odpoveď:"Ja som to!", bezmocne popadali na zem/Jn 18,1-19, 42/. Zároveň je našim blízkym,je jedným z nás. Potvrdil to Šimon Peter,ktorý po Ježišovom zmŕtvychvstaní kázal v chráme a vtedy povedal Židom:"Veď Mojžiš povedal: ,Proroka vám vzbudí Pán,váš Boh,z vašich bratov ako mňa. Jeho budete počúvať vo všetkom,čo vám povie"/Sk 3,11-26/. Nikto iný,okrem Ježiša,nie je schopný naplniťobidva rozmery-byť výnimočný,lebo je to Boží Syn a byť jedným z nás,lebo nás miloval až po kríž. Okolo seba máme rôznych ľudí. V tých bežných ľuďoch hľadajme niečo,za čo by sme ich mohli považovať za výnimočných. A v prípade výnimočných,nájdime na nich niečo,na základe čoho, by sa nám stali blízkymi a to pre ušľachtilosť postojov v živote. A modlime sa za to,aby tí výnimoční zostávali ľuďmi, v dobrom slova zmysle a tí obyčajní,nech sa stávajú výnimočnými,natoľko,nakoľko chcú v živote nasledovať Ježiša.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára