nedeľa 12. apríla 2020

Perspektíva nového sveta.

Na slávnosť Ježišovho zmŕtvychvstania Sv. Otec,pápež František venoval svoj príhovor najmä tým,ktorí sú rozmanitým spôsobom poznačení koronavírusom. Apeloval na štruktúry EU,aby si uvedomili zodpovednosť pri budovaní nového sveta. Odporúčal venovať sa inovatívnym prvkom,ak staré zlyhali. Ak sa tak nestane,povedal,vznikne pokušenie návratu k starému spôsobu,ktorý zlyhal./Mt 12,43-45/. Inovatívnym prvkom môže byť o.i. aj presadzovanie princípov podľa evanjelia. Teda to,čo vrcholné štruktúry Európy doteraz zaznávali. Návrat k starému,neúspešnému životu,by bol fatálnou chybou. Človek mal odjakživa  tendenciu vrátiť sa k vychodeným koľajám. Do tejto atmosféry prichádza posolstvo Zmŕtvychvstalého. Veľkonočná liturgia sa o ňom zmieňuje v tom zmysle,že prišiel,aby nám "otvoril bránu do večnosti". On jediný je predpovedaný Mesiáš,ktorý prináša spásu. Kto z nás,by nechcel byť pri zárodku niečoho nového? Kto z nás by nechcel prispieť pri budovaní základov niečoho,čo môže byť novou perspektívou? Starý svet sa rozpadáva,bol neúspešný. Kto dostane príležitosť,aby sa postavil k možnosti formovať základy sveta nového? Čo môžu konštruktéri nového sveta zabudovať do jeho základov? Pomôžme si slovami veľkonočného evanjelia. 1,Anjel sa sa prihovára ženám pri hrobe:"Vy sa nebojte! Viem,že hľadáte Ježiša,ktorý bol ukrižovaný. Niet ho tu,lebo vstal,ako povedal"/Mt 28,1-10/. Do základu budovania nového sveta majú prispieť tí,ktorí sa vyznačujú hľadaním Pána. Nie sú to iba tzv,hľadajúci. Ale najmä tí,ktorí už Ježiša našli a stále vnikajú hlbšie do jeho ideálov. Stále v ňom objavujú nové a nové skutočnosti,ktoré sa im javia ako nasledovaniahodné. Svet ponúka veľa neprebádaného. Mohli by o tom hovoriť vedci,umelci,filozofi,vynálezcovia atď. O čo viac Boh,ktorý toto všetko svoril a ponúkol ľudskému spoločenstvu. Hľadajúci si svoje získané tajomstvá nenechávajú iba pre seba. Ponúkajú ich strávené v modlitbe,obeti a pokání,ako osviežujúci prvok do ľudského spoločenstva. Objavené treba pripraviť,spracovať a tak podať. Nič tak nie je vhodné na tento účel,ako je modlitba a obetavosť v praxi života. 2,Evanjelista podal charakteristiku atmosféry,ktorá vznikla,keď zostúpil anjel. Na adresu strážcov hrobu napísal:"Strážnici strnuli od strachu z neho a ostali ako mŕtvi". Strnulí strážnici za veľa nestoja. Svet má vo svojom strede takých,ktorí uzavreli akoby do hrobu, skutočné hodnoty života. A žiarlivo ich strážia. Sú ľudia,ktorí svoje talenty a dannosti neponúkli pre dobro spoločenstva. A nielen to. Zabránili v dobrom diele aj iným.Kto má záujem,nech si prečíta podobenstvo o talentoch ./Mt 25,14-30/. Sú ľudia,ktorí pôsobia,či už vedome,alebo nie,ako "hrobári" dobrých počinov a diel. V minulosti bol americkým prezidentom Richard Nixon. Bol známy z aféry Watergate. V procese skúmania jeho zodpovednosti za korupciu vystupoval istý sudca. Mal prezývku "hrobár". Vyznačoval sa tým,že vedel majstrovsky ututlať a "pochovať" dôkazy,ktoré by mohli politikov na vysokých miestach znemožniť. Škoda,že takýchto bolo mnoho aj vo svete,ktorý teraz stroskotáva. Do nového sveta patria tí,ktorí otvoria svoje srdcia pre potreby solidarity s biednymi a slabými. Zrejme mnohí dostanú možnosť,aby sa zbavili strnulosti ducha a svoje pomyselné "hroby" pootvárali pre dobro ľudskej rodiny. 3,Zmŕtvychvstalý Ježiš posiela správu svojim učeníkom. Nazýva ich bratmi. Majú ísť a" hľadať ho v Galilei". Tí,ktorí kráčajú v živote s úmyslom konať dobro,určite na tejto ceste nájdu a uvidia Ježiša. Treba len ísť,robiť si svoje veci podľa Božej vôle a Ježiš sa stane vyditeľným priamo na ceste. Pán posiela svojich do Galilei. Je to tá Galilea,ktorá má prívlastok-Galilea pohanov/Mt 4,12-23/. Chce tým povedať,že aj v ťažkom teréne života je prítomný Boh. Ba,možno konštatovať,že práve tam je niekedy cesta evanjelia do ľudske duše akási jednoduchšia...Ľudia,ktorí uverili v Ježiša majú mu dôverovať. Aj nový svet má dôverovať tým,ktorí dôverujú Ježišovi. Architekti nového sveta,ak ten nemá ísť v starých šľapajách,musia položiť nový poriadok na dôvere tomu,ktorý je Architektom našej spásy. Na Bielu sobotu sme mohli vidieť a modliť sa s televíznymi divákmi pred Turínskym plátnom. Ide o materiál,do ktorého bolo zavinuté Ježišovo mŕtve telo. Sv. Ján Pavol II. o ňom povedal,že "skutočným zrkadlom" Pánovho utrpenia. Býva samozrejmosťou,že aj života kresťana dostane takúto príležitosť-byť čo najdokonalejším zrkadlom Ježišovho utrpenia. Aj to môžu znamenať výzvy evanjelia:choďte do Galilei...Nový svet potrebuje takých jedincov,ktorí sa usilujú aspoň priblížiť sa k zrkadlovej podobe s Ježišom trpiacim. Aj nový svet sa bude musieť vysporiadať s otázkou utrpenia,bolesti...Do tejto úvahy,však,vchádza samotné Božie slovo:"...dúfajte,,ja som premohol svet"/Jn 16,33/.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára