nedeľa 10. januára 2021

Ježišov pas.

 Nedávno som čítal o tom, ktorá krajina má najsilnejší pas. Ide o to, že na pas niektorých krajín sa človek dostane takmer všade, pričom nepotrebuje žiadne vstupné víza. Podľa toho,do koľkých krajín nás pustia bez víz, podľa toho sa meria sila medzinárodného pasu. Podľa štatistík je na tom najlepšie Japonsko. Myslím si, že ani Slovensko nemusí byť na tom veľmi zle. Ježišov "pas" je najsilnejší. Nie je zameraný na konkrétne krajiny, hoci niektoré z nich akousi zotrvačnosťou majú nezaslúžený prívlastok-kresťanské. Ježišov pas má inú účinnosť. Je to viditeľné na udalosti z evanjelia, ktorá hovorí o povolávaní prvých apoštolov/Mk 1, 14-20/. Rybári pri Galilejskom mori počujú toto:"Poďte za mnou a urobím z vás rybárov ľudí".Ježišov pas neplatí iba pri prechode cez hranice jednotlivých štátov, on prekonáva hranice do ľudských duší. Získať vstupné víza do tej ktorej krajiny je niekedy iba záležitosťou byrokracie a úradného postupu. Ale úradnícky postup pri vstupe do duše človeka vôbec nemusí byť smerodajný. Boh jediný vie, ako má vstupovať do duše človeka, ktorá je pripravená. Apoštoli dostali od Ježiša mandát, že to môžu robiť. Po nich ďalší a ďalší. A tak to bude do konca čias. Sú ľudia, ktorí majú poverenie byť "rybármi ľudí" a tak majú možnosť vniesť náuku evanjelia do krvi, do praxe. Našou úlohou je otvoriť pomyselné hranice srdca a umožniť vstup Ježišovmu posolstvu. Bez ohľadu na to, či sme urodzení s vysokým postavením alebo bežní ľudia, či sme majetní alebo žijúci z úst do úst, či máme vysokoškolský diplom alebo na štúdium sme si veľmi nepotrpeli, či sme ľuďmi usilujúcimi sa o čnosť alebo takí, pre ktorých je duchovná stránka života druhoradá. Ježišov pomyselný pas je taký silný, že preň žiadne hranice neplatia.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára