streda 13. januára 2021

Skrývať sa.

 Niektorí ľudia sa počas svojho života skrývajú. Majú na to svoje dôvody. Niektorí sa musia skrývať z dôvodov politických. Takto sa u nás skrývali ľudia za komunistickej totality. Ide o skrývanie sa z dôvodu obáv o svoj život. Iní ľudia utekejú pred spravodlivosťou a preto sa snažia ukryť. Ide o prípad skrývania sa, vyplývajúceho z obáv o stratu slobody. Nájdu sa aj takí, ktorí sa skrývajú, lebo nemajú ochotu urobiť nejaké dôležité rozhodnutie, ktoré ich kdesi zaradí. Skrývajú sa, lebo sa boja straty popularity. Určite by sme mohli nájsť aj mnoho iných pohnútok. Predstavme si úryvok evanjelia, v ktorom sa píše o uzdravení malomocného /Mk 1, 40-45/. Skôr, ako ho Ježiš uzdravil, musel sa skrývať. Malomocní sa v tom čase museli izolovať od verejnosti. Preto sa vyhýbali kontaktu so zdravými ľuďmi. Paradoxne, ten istý úryvok evanjelia hovorí, že aj Ježiš sa musel skrývať. Stalo sa to po tom, čo uzdravil malomocného. Ten, napriek prísnemu zákazu, sa rozbehol do okolia a všade oznamoval, že to bol Ježiš z Nazareta, ktorý ho uzdravil. Evanjelista poznamenal, že Učiteľ sa musel "zdržiavať na osamelých miestach". Ešte neprišiel jeho čas. Musel sa skrývať, aj keď učiť neprestal. Z toho vyplýva, že je čas skrývať sa a čas prejaviť sa. Všetko má svoj význam a svoju mieru. Je umením "skryť sa" pred zlobou t. j. odmietnuť ju, nedať sa nalákať do pasce rôznych intríg a podvodov. A je umením a aj dielom Pánovej milosti, keď človek zjaví svoje zmýšľanie a dá na javo svoje postoje v pravý čas a na správnom mieste. Nemôžeme mlčať, keď vieme, že Kristus je ten ,ktorý nás uzdravuje. Nedalo to ani uzdravenému od malomocenstva, nedá to ani nám, ktorý sme uverili, jediným Spasiteľom je Ježiš Kristus. 

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára