sobota 16. januára 2021

Zájsť ďaleko

 

        V bežnej praxi života niekedy počujeme vyjadrenie: „Zašiel si ďaleko.“ Môže mať dva významy – negatívny a pozitívny. V negatívnom slova zmysle znamená prekročenie nejakého rámca, hraníc únosnosti v určitom vzťahu. Niekto túto hranicu prekonal a pritom niekoho iného ranil alebo ho negatívne ovplyvnil.

         V pozitívnom slova zmysle - predpokladajme, že školopovinné dieťa dostane matematickú úlohu, ktorá patrí k zložitejším. Keď vidíme, že dieťa sa s ňou trápi a ide dobrou cestou, tak ho pochválime slovami: „Zašiel si ďaleko!“

         Ako ďaleko dokáže zájsť Božie slovo? Tak ďaleko a hlboko, že si to ani nedokážeme ani predstaviť. Majstrovsky to opísal autor Listu Hebrejom (Hebr 4, 12 -16) „Bratia, živé je Božie slovo, účinné a ostrejšie ako každý dvojsečný meč; preniká až po oddelenie duše od ducha a kĺbov od špiku a rozsudzuje myšlienky a úmysly srdca.“

         Dopad Božieho slova môže byť pre človeka:

1.) Bolestivý dopad

2.) Užitočný dopad

3.) Spásonosný dopad


1.) Bolestivý dopad

        Hĺbka Božieho slova nájde citlivé miesto človeka. Ten pocíti niekedy aj určitú vnútornú bolesť. Prečo? Lebo Božie slovo konfrontuje náš spôsob života s Ježišovým. Všetci, ktorí túto prax poznáme, vieme, že nie je ľahké obstáť v tejto konfrontácii.

        V istej rodine vychovávali malého chlapca. Bol stredobodom pozornosti a tešil sa najmä vtedy, keď mal ukázať, aký je vysoký. Vždy ho postavili k jeho otcovi. Logicky, otec bol vyšší, ale dieťa pochválili, že podrástlo. Neplakal preto, že nie je vyšší ako otec, ale tešil sa zo slov uznania, že rastie.

     Boh nechce, aby sme súperili s Ježišom. Stačí, keď vieme, že sme duchovne podrástli, že sme v procese rastu. Ale toto môžeme zistiť len vtedy, keď sa postavíme blízko k Ježišovi. Toto zostáva pre nás ako myšlienka povzbudenia. Len vo svetle Ježišovej blízkosti môžeme vnímať svoj rast v čnostiach. Ježišova prítomnosť nás podnecuje k tomu, aby sme nezaostali, ale aby sme rástli.

2.) Užitočný dopad

   Božie slovo oddeľuje dobré od zlého. Naplno sa to prejavilo pri povolaní mýtnika Matúša, ktorý sedel na mýtnici a zdieral ľudí.
(Mk 2, 13 – 17) Práve išiel okolo Ježiš a mýtnika povolal slovami: „Poď za mnou!“

         Božia prozreteľnosť tu ukázala užitočnosť okamihu, v ktorom sa človek zbaví zlého. Dokonca sa aj pravidelne v modlitbe Otčenáš prosíme: „... ale zbav nás zlého.“

         Nie je to jednoduché oddeliť v živote dobro od zlého. Mnohokrát sa stáva, že jedno sa prelína s druhým. Istý človek už roky separuje odpad. Robí to dôsledne a puntičkársky. Najviac ho rozčuľuje, keď sa má zbaviť odpadu, ktorý pozostáva z rôznych materiálov: napr. plast a kov. Niekedy sa trápi a hovorí: „Ako to mám oddeliť?“ Je isté, že väčšina ľudí s tým nemá problém, ale jeho to trápi.

         Kto dokáže v nás oddeliť dobro od zlého? Sú posplietané tak, že sami s tým nedáme rady. Musíme si priznať, že produkujeme aj zlo, ktoré má tendenciu prerastať do života a nakaziť ho.

         Boh je jediný, ktorý nám povie, čo je dobré a čo je zlé. Nech je táto otázka a toto skúmanie chlebom naším každodenným!

3.) Spásonosný dopad

(Jn 1, 35 – 42) Spásonosné Božie slovo oddelilo učeníkov Jána Krstiteľa od samotného Jána. Ján stál so svojimi učeníkmi a práve prechádzal Ježiš. Ján naňho ukázal a povedal: „Hľa, Baránok Boží!“ Vtedy dvaja z Jánových učeníkov sa oddelili a pridali sa k Ježišovi. Táto udalosť je spásonosná. Jána je nám síce do istej miery ľúto, ale on vie, že jeho poslanie končí. Jeho úlohou bolo pripraviť ľudí na príchod Mesiáša. Jeho vlastní učeníci ho opúšťajú a vedení Božou milosťou nasledujú Ježiša. Bol to pre nich vyšší level. Postúpili vyššie. V živote niet vyššej méty, ako vykročiť za Ježišom.

        Bežne sa stáva pri niektorých športoch, že za dospelých nastúpi aj niekto z mladších, talentovaných. Pri takejto príležitosti v rozhovore s novinármi sa talentovaný mladík vyjadril slovami: „Som pripravený ísť vyššie.“ Pre rast športovca alebo nejakého iného odborníka je takéto konštatovanie dôležité.

       Sme pripravení ísť vyššie? Dokážeme kráčať po stupňoch kríža? Boh nás môže kedykoľvek zavolať a ukázať nám vyššie méty ako je len relatívna spokojnosť so sebou samým. Boh nemá rád našu pohodlnosť a skutočnosť, že sme príliš spokojní sami so sebou v oblasti viery. Práve vtedy vstupuje do nášho života a tajomne dvíha latku náročnosti. Predstaví nám ju a pozve nás, aby sme ju v jeho prítomnosti zdolávali. Možno to povie takými slovami, ako to počuli dvaja odídenci od Jána Krstiteľa: „Poďte a uvidíte!“ Boh je ten, ktorý nielen dvíha latku náročnosti vyššie, ale aj ten, ktorý nás motivuje a prechádza náročnými úlohami života spolu s nami.

 


Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára