nedeľa 24. januára 2021

Povola/nie/ný za učiteľa.

Pred niekoľkými dňami som zachytil v správach informáciu o vyhlasovaní ankety:Učiteľ roka. Jej výsledky nie sú pre nás dôležité. Chcem, však, spomenúť myšlienku, ktorú vyriekol jeden z organizátorov. Povedal, že cieľom podujatia bolo nájsť ľudí, ktorí majú v sebe tú tzv. učiteľskú DNA, teda objaviť ľudí, ktorí sa vo svojom povolaní našli. Inými slovami-správny človek na svojom mieste. Niektorí majú to šťastie, že nájdu práve takého. A to učiteľa, ktorý vyučuje ex offo a zároveň učiteľa, ktorý, nielen poúča, ale aj učí skrze svoje životné zásady. Pravzor učiteľa máme v osobe Ježiša Krista. On je základ, ktorý nám poslúži pre poskytnutie DNA učiteľa  pre toho, kto na takúto cestu vykročil. Jeho duchovné DNA má tu svoje nezastupiteľné miesto. Evanjelia píšu, že titulom učiteľ ho poctili nielen jeho stúpenci, ale aj jeho neprajníci, pričom niektorí z nich použili tento titul s veľkou úctou. On sa stal pre mnohých učiteľom v skutočnom slova zmysle. Nielen ako učiteľ roka, ale ako celoživotný učiteľ, ktorý zásadne zmenil ich život. V čom spočíva veľkosť Pána Ježiša ako Učiteľa? 1,Dôležitou črtou človeka, ktorý sa chce stať učiteľom je priezračnosť jeho života. Evanjelium pripomína situáciu, kedy sa k Ježišovi pripojili prví učeníci a spýtali sa:"Učiteľ, kde bývaš?" Dostali pohotovú odpoveď:"Poďte a uvidíte"/Jn 1,35-42/. Tu nejde o ponuku posedieť si v pohodlí obývačky, ani o obdiv voči architektúre interiéru Ježišovho príbytku. Ježiš naznačil niečo iné. Chcel povedať:"Je nemám čo skrývať. Zoznámte sa s mojimi zásadami, neschovávam ich. Som čitateľný". Vernosť dobrým zásadám sa rovná črte priezračnosti v prípade človeka, ktorý má ambíciu byť dobrým učiteľom. Najprv vyučuje život učiteľa, až potom jeho vedomosti a skúsenosti. 2, Pri istej príležitosti pribehol ktosi k Ježišovi a spýtal sa:" Učiteľ dobrý, čo mám robiť, aby som obsiahol večný život?"/Mk 10,17/. Ide tu o ďalšiu črtu náročnosti, ktorú kladú na učiteľa. Učiteľ je ten, kto pomáha iným pozdvihnúť  život k vyšším métam, v duchovnom slova zmysle. Učiteľom je ten, kto poukáže na viac, ako je rozširovanie obzoru vedomostí. Na prvý pohľad sa to možno tak nejaví, ale od učiteľa sa očakáva viac, ako je odovzdávanie zručností a vedomostí. Očakáva sa, že bude mať úmysel naplňaťa nadchnúť srdcia pre vyššie veci, ako je obsah  pedagogických osnov. Pred niekoľkými dňami sme sa dozvedeli, že pod zemou uviazli čínski baníci. Našťastie mnohých už aj zachránili a vytiahli hore. Zachránení baníci museli mať zakryté oči, aby ich denné svetlo neoslepilo, keďže boli dlho v tme. Až pomaly, postupne im oči odkryli, aby sa prirodzenému svetlu prispôsobili. Učiteľ je ten, kto pomaly, postupne, citlivo odkrýva duchovný zrak svojich zverencov, aby boli schopní vnímať aj Božie svetlo. Nemusí to robiť oficiálne, ale spontánne a to na základe svojich postojov v hraničných životných situáciach. 3, Evanjelium sv. Jána prináša správu o žene pristihnutej pri cudzoložstve /Jn 8, 1-11/. Poprední Židia ju doviedli k Ježišovi. Uviedli, že podľa Mojžišovho zákona by mala byť ukameňovaná. Čakali, či sa Ježiš k lynčovaniu pripojí. Svätopisec uviedol, že Pán nehovoril nič, iba písal prstom do piesku. Učiteľ sa nedá ovplyvnť davom, krotí žlč svojho hnevu. Nepodľahne tak ľahko tlaku verejnej mienky. Sú situácie, kedy je jeho mlčanie veľavravnejšie, ale v pravý čas povie zásadné slovo. Niekedy aj humorné, s odkazom hlbšej myšlienky. Človeka neodsudzuje, ale zlé podmienky, v ktorých žije, áno. Tým, ktorí sú slabší vedomostne alebo morálne, pomáha, aby sa mohli znova postaviť na štart do života. Presne tak pomohol aj cudzoložnej žene, keď jej povedal:"Choď a viac už nehreš!". Ďakujme Pánu Bohu, ak sme takých stretli. Takých, ktorí nás učili používať mozog, ruky, ale aj srdce. Tým výrazne prispeli k rovnováhe nášho života. Od Učiteľa, ktorý je Pánom života a smrti, si zaslúžia ocenenie večného života, ktoré je určené všetkým učiteľom evanjeliového posolstva. 


Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára