sobota 30. januára 2021

Zasvätiť sa Bohu.

 Dve pracovníčky istej finančnej organizácie odchádzali z práce. Jedna z nich bola skúsenejšia v odbore, druhá sa ešte len zaúčala. Cestou, ako sa spolu rozprávali, tá nová sa spýtala kolegyne:"Prečo si tomu klientovi klamala?". Staršia zareagovala slovami:"Neklamala som, len som mu nepovedala o všetkých možnostiach, ktoré má". Uhol pohľadu. Začínajúca pracovníčka ešte rozlišovala medzi dobrom a zlom, u staršej sa už hranice týchto kategórií stierali a prelínali. Na sviatok Obetovania Pána si pripomíname Deň zasväteného života. Pripomíname si udalosti, ktoré súvisia s povolaním v Cirkvi. Tá povolaniam venuje mimoriadnu pozornosť. Zdôrazňuje, že Kristus je ten, ktorý povoláva k zasvätenému životu. A keď to robí, neklame, nezahmlieva, nikoho neťahá za nos. Nemôže sa stať, žeby niekto nevedel o  možnostiach, ktoré mu ponúka Boh v zasvätenom živote. Uisťuje nás o tom Apoštol národov, ktorý píše:"No toto hovorím na váš prospech, nie aby som na vás hodil slučku, ale aby ste sa čestne a nerušene pripútali k Pánovi"/1 Kor 7,35/. Aká býva reakcia tých, ktorí počujú Pánov hlas? 1,Taká, ako ju vyjadril apoštol Ondrej, ktorý povedal svojmu bratovi Šimonovi:"Našli sme Mesiáša"/Jn 1,35-42/. Apoštol takto zvolal v zastúpení celej svojej generácie, ktorá sa dočkala príchodu Mesiáša. Šťastná to generácia! V bežnom živote počúvame vyjadrenia o šťastnej či nešťastnej generácii. Táto charakteristika závisí od toho, čo ktorá generácia dosiahla a aké mala podmienky. Určite generácia prvých Ježišových učeníkov sa môže považovať za šťastnú, veď stretnúť Mesiáša túžili veľkí mužovia židovskej pospolitosti, ale sa toho tu na zemi nedožili. Každá generácia, ktorá počuje Pánov hlas a kladne odpovedá, sa môže považovať za šťastnú. Pánovo volanie znamená Božiu ochotu rozlievať milosť po celom svete a do každého ľudského srdca. Pánov hlas stále znie zrozumiteľne pre ucho a dušu disponovaného človeka. Netýka sa iba tých, ktorí si zvolia zasvätený spôsob života, ale aj tých, ktorí si v dnešnej náročnej dobe udržia vieru a ešte ju budú aj ohlasovať. Bohu vďaka, že aj dnes žijú mladí ľudia, ktorí so zdravím sebevedomým oznamujú, že našli toho Mesiáša, ktorý ich oslobodil a ukázal dobrú cestu životom. 2,Tí, ktorí počujú Pánovo volanie, sú vždy zvedaví na Pánovo hlavné posolstvo. A dozvedia sa toto:"Naplnil sa čas a priblížilo sa Božie kráľovstvo. Kajajte sa a verte evanjeliu"/ Mk 1,14/. Ľudia, ktorí chcú osloviť iných svojou výzvou a programom, používajú rôzne slogany a heslá. Obyčajne sú krátke, výstižné a úderné. Dnešný človek nemá vôľu čítať, počúvať a zaoberať sa nekonečnými rečami. Tvorcovia programov dávajú do svojich hesiel to, čo chcú ľudia počuť. Ježišov program a pozvanie sú napísané výstižne. Ježiš sa nezaujíma o to, čo chcú ľudia počuť, ale podáva to, čo je pre nich osožné z hľadiska spásy. A oni to pochopili, lebo sa všade roznieslo, že ide o " nové učenie s mocou"/ Mk 1, 21-28/. Pochopia ho a prijmú iba tí, ktorí, uverili. Kto inak by sa zaoberal otázkou, podľa ktorej treba robiť pokánie, ak nie tí, ktorí uverili, že toto je cesta do Božieho kráľovstva?. Apoštoli pokánia nie sú vítaní ani v dnešnej dobe. Málokto je dnes presvedčený o svojej hriešnosti a o nutnosti pokánia. Ježišov program ide do hĺbky, nie je nabubrený a nadsadený ako mnohé slogany a heslá vo svetskej oblasti. Svetské heslá sa menia podľa spoločenských nálad, Ježišova náuka je definitívna. Svetské zvolania sa vždy nenaplnia, lebo upadnú do zabudnutia, no Ježišovo volanie je naliehavé a nástojčivé a tak sa bude niesť všetkými generáciami. Svet láka ľudí na moc a peniaze, Ježiš dáva pozvánku k zasvätenému životu, ktorého obsahom je aj odriekanie a  postoj služobníka. 3,Tí, ktorí počujú Pánov hlas sa dozvedia, že sa musia zmeniť pod Ježišovým dohľadom. Presvedčili sa o tom rybári- prví učeníci, keď si vypočuli Učiteľovu požiadavku:"Poďte za mnou a urobím z vás rybárov ľudí/ Mk 1, 14-20/. Každý musí prejsť Pánovou školou, ktorá má však celoživotný charakter. Istý človek bol hospitalizovaný v špičkovom špeciálnom zariadení. Vo svojom okresnom meste najprv absolvoval rôzne vyšetrenia a tak sa hlásil na príjem. Tam ho síce prijali, prečítali si jeho zdravotné záznamy, ale povedali mu,že si ich u nich ešte raz zopakuje. Chcú disponovať vlastnými výsledkami. Aj Ježiš si chce svojich pripraviť. Nestačí, ak niekto argumentuje, že je "dobrým človekom", že "nikoho nezabil", "že nikomu neublížil" a pod. Pre Ježiša nie je dostačujúce, ak niekto povie, že ho už svet a život pripravil na všetko. Pán chce viac a preto býva náročnejší, ako sú kritéria tzv. dobrého človeka pre dnešné časy. Ježiš chce "vytiahnuť" zo svojho nasledovateľa všetky talenty a trvá na tom, aby ich dotyčný využil na ohlasovanie radostnej zvesti. On vie, koho a ako zahrnul schopnosťami. Je otázka, či si to uvedomujeme aj my. Modlime sa za to, aby na Pánovo pozvanie odpovedali, najmä mladí, gestom súhlasu. Kiežby sa našli mnohí, ktorí sa spýtajú:"Učiteľ, kde bývaš?" A dostanú primeranú odpoveď:"Poďte a uvidíte"/ Jn 1, 35-42/.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára