pondelok 4. januára 2021

Naprojektovať si život.

 Pred niekoľkými dňami prebehla tlačou správa, ktorá oznamovala, že zomrel legendárny módny návrhár Pierre Cardin. Dožil sa úctyhodného veku-98 rokov. Pochovali ho v Paríži v štvrti Montmartre. Pozoruhodný na tejto udalosti je fakt, že umelec si ešte pred smrťou navrhol projekt svojej rakvy. Umelec sa nezaprie. Truhla má údajne podobu kombinácie nožníc, klbka nití a ihly. V konečnom dôsledku, v zmysle spásy, nie je dôležité, v čom človek leží, keď ho kladú do hrobu. Nech je jeho truhla akokoľvek dômyselne vypracovaná do dokonalosti, ešte to neznamená, že tak precízne je pripravená aj jeho duša pre večný život. Evanjelia hovoria o tom, ako si Pán Ježiš povoláva svojich učeníkov/Jn 1,43-51/. Jednému z nich, priamočiaremu Natanaelovi, hovorí:"Uvidíš väčšie veci ako toto". A dodáva:"Uvidíte otvorené nebo a Božích anjelov vystupovať a zostupovať na Syna človeka". Takto "projektuje" budúcim apoštolom budúcnosť. Tento projekt je trocha taký tajomný a málo konkrétny, preto ešte predtým nabáda svojich nasledovníkov slovami:"Poď a uvidíš". Projekt večnosti sa naplno otvorí až tomu, kto bude kráčať s Ježišom a zachovávať jeho slová. Čím viac sme s Ježišom, čím viac sme jeho učenlivými žiakmi, tým menej nám záleží na tvare a matérii, z ktorej je naša truhla vyrobená. Stále viac sa začneme zaujímať o svoju dušu a jej zameraní na projekt večného života. Boh je Projektant všetkých projektantov. Možno práve preto sa na väčšine všetkých truhiel objavuje obyčajný kríž. Boží projekt kríža Kalvárie a zmŕtvychvstania nebude nikdy prekonaný.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára