sobota 23. januára 2021

Nedeľa Božieho slova

 

 

         V nasledujúcej úvahe sa budeme venovať trom štvoriciam ľudí, ktorých výkon hodnotíme veľmi vysoko.

Prvá štvorica

         Istá firma realizovala sťahovanie. Našla si nové, výhodnejšie podmienky. Objednali si firmu, ktorá dostala toto zadanie. Manažér firmy, ktorý mal sťahovanie na starosti, zbadal, že dvaja pracovníci sťahovacej firmy sa pokúšajú uchopiť a preniesť drevenú skriňu. Rýchlo k nim pribehol a zastavil ich. Povedal, že musia byť aspoň štyria. Dvaja sú málo. Prečo? Nešlo ani tak o samotnú skriňu, ako o to, čo bolo vo vnútri skrine. Keď ju otvorili, zistili, že sú tam zviazané spisy a dokumenty. Manažér na ne ukázal a povedal: „Toto je dôležité. Obsah, a nie skriňa ako obal.“

 

Druhá štvorica

         Evanjelium hovorí o tom, ako štyria ľudia niesli na lôžku ochrnutého človeka. Nesmierne sa preňho obetovali. Keď nemohli vojsť dovnútra cez dvere, otvorili strechu a spustili chorého Ježišovi k nohám. Ten chorý bol pre nich dôležitý. No on reprezentoval všetkých chorých na celom svete. Ale dôležitejšie je to, že vo vnútri tohto príbehu je samotný Kristus. On sa identifikoval najmä s chorými a bezmocnými. Preto v takom prípade netreba vidieť iba obal, t. j. chorého človeka, ale vnútro, v ktorom je Kristus a očakáva našu službu.

 

Tretia štvorica

         V súvislosti s Nedeľou Božieho slova vystupujú do popredia najmä štyria ľudia – evanjelisti – Matúš, Marek, Lukáš, Ján. Aj oni nesú v prvej línii ťarchu ohlasovania Božieho slova. Nie je dôležitá kniha ako taká, ako to, čo je v nej, t. j. hĺbka, obsah, posolstvo.

Prečo je pre nás obsah Božieho slova taký dôležitý?

1.) Naša verejnoprávna televízia vysielala nedávno, vždy v nedeľu popoludní sériu detektívnych príbehov s detektívom Herculesom Poirotom.

Hlavným predstaviteľom legendárneho detektíva bol David Suchet. Nedávno vyšla v češtine jeho autobiografická kniha s názvom: Za objektívem – Můj život.

Svetoznámy herec okrem iného píše, že vždy, keď si má naštudovať novú úlohu, musí najprv v sebe i okolo seba v pracovni na stole urobiť poriadok. Hovorí, že nemôže účinne pracovať obklopený vnútorným a vonkajším neporiadkom.

 

Pri čítaní Božieho slova máme mať vždy v duši poriadok a súlad. Božie slovo je neúčinné, keď človek disponuje neporiadkom v sebe i okolo seba. Platí to aj opačne. Samotné Božie slovo spôsobuje v nás túžbu po poriadku. Zrazu nám začne neporiadok duše prekážať. Spôsobuje to Božie slovo. Keď sa chceme systematicky venovať Božiemu slovu, musíme s týmto tlakom počítať. Počuté Božie slovo má ambíciu dať do poriadku naše vnútro. Ak toto cítime, tak potom náš spôsob čítania Božieho slova je správny a môže byť spásonosný.

 2.)     Istý človek rozprával zážitky z koncertu symfonického orchestra. Mal

skvelý zážitok. Videl a počul veľa špičkových hudobníkov a hudobné nástroje svetovej kvality. Napriek tomu, že v orchestri hrá veľké množstvo nástrojov, on počul, ako sa vyjadril, iba jeden. To bol ten, na ktorom sám hrával. V spleti toľkých nástrojov počul iba tóny nástroja, s ktorým sa do istej miery identifikoval.

 

Božie slovo obsahuje množstvo skvelých tónov, ktoré nám spôsobujú zážitok. Mať iba zážitok – to je málo. Zážitok netrvá večne. Dôležité je, aby sa stal zo zážitku úžitok. Pri čítaní Božieho Slova objavme ten svoj nástroj milosti, ktorý k nám bude hovoriť a pomôže nám, aby sme duchovne pokročili.

Tieto myšlienky nebudú vždy hladiť a láskať naše vnútro, no môžu mať skutočne podstatný efekt. Povzbudia nás, aby naše túžby po Kristovi neboli iba teoretické, ale prešli do praxe života.

 

3.) V súvislosti s Nedeľou Božieho slova vydala Kongregácia pre Boží kult

a sviatosti zvláštnu nótu. Okrem iného sa tam píše, že našou úlohou je: „....naliehavo a zblízka spoznať Sv. písmo a Zmŕtvychvstalého......a to preto, aby naše srdcia nezostali chladné a oči zavreté.“

 

Božie slovo spôsobuje, že Pána Ježiša poznávame dokonalejšie, a nie iba akoby z plagátu, akoby „z druhej ruky“. To by bolo málo. Plagáty sa menia, prelepujú, starnú, strácajú farbu a napokon aj svoju aktuálnosť.  Po prekonaní doby aktuálnosti akoby prestali existovať.

Treba mať horúce srdce, ktoré ocení Ježišovu obetu na kríži a otvorené oči pre Ježišovo dielo lásky. Ak sa tak nestane, tak potom viera v Ježiša sa pre nás stane iba plagátom, ktorý zostarne a nahradí ho niečo iné, svetské.

Božie slovo je ideálnym liekom na stav súčasného chladu v ľudských srdciach a na duchovnú slepotu, ktorá spôsobuje, že človek nedovidí na Ježišov kríž.

 

         V dnešnej dobe sa máme pokúsiť prelomiť bariéru a škrupinu rôznych problémov a zážitkov, aby sme boli schopní vidieť zdravé jadro, ktoré sa schováva vo Sv. písme. Musíme sa naučiť prelúskať sa k nemu, odstrániť zo svojej blízkosti všetky tzv. ľahké žánre, ktorým sa tak často venujeme. Božie slovo nás nesklame, udelí nášmu vnútru primeraný pokrm a utvrdí v nás na ceste evanjelia.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára