utorok 5. januára 2021

Aby hviezdy nehasli...

 1,Sú Vianoce. Ľudia majú vo svojich príbytkoch rôzne ozdoby. Niektoré sú celkom vkusné, pestré a zaujímavé, iné mdlé a gýčovité. Vždy to tak bolo aj bude. Istá rodina malá v okne peknú kombináciu žiariacich hviezd. Vytvárali spolu pekný obrazec. Raz im ktosi zatelefonoval a v krátkosti oznámil:"Niektoré z vašich hviezd zhasli. Vymeňte si baterky". Ľudia prechádzajúci okolo postrehli, že obrazec svieti nepravidelne, lebo niektoré prvky prestali svietiť. Nemáte pocit, že tým vystihli aj životnú situáciu hocikoho z nás? Koľko našich hviezd zhaslo kvôli pandémii? Plány, predsavzatia, idoly ak nie zhasli, tak aspoň vybledli. Evidujeme zmenené plány, ktoré sa museli podriadiť nepredvídaným okolnostiam. Máme na mysli nedokončené veci, sklamania, pokazené plány a nenaplnené ambície. Boh to dopustil, aby sme na chvíľu zanechali tie svoje trblietavé hviezdy a uprednostnili hviezdu najžiarivejšiu, tú, ktorá žiari z betlehemských jasieľ. Táto je pre našu spásu dôležitejšia, ako všetky ostatné spolu. Táto myšlienka nás povzbudzuje, aby sme si vytvorili hierarchiu hviezd a svetiel t. j.hodnôt, ktoré zostávajú pre večný život. Vyhneme sa tak početným životným sklamaniam. Len jedna hviezda stojí za to, aby sme sa jej poklonili-tá betlehemská. Nech nám poslúži ako vzor  putovanie Troch mudrcov, ktorí videli Mesiášovu hviezdu na Východe a šli sa mu pokloniť. Svoje plány a hviezdy dali bokom,možno na istý čas, možno navždy. Poklona Mesiášovi vynahradí všetky hviezdy, ktoré opustíme a ktoré mali len zdanie skutočného tepla. 2,Evanjelium pripomína podobenstvo o desiatich pannách. Päť z nich bolo múdrych a päť nerozumných. Nerozumné zanedbali prípravu a nevzali si olej do nádob. Výsledkom ich konania bolo zvolanie:"Naše lampy hasnú"/Mt 25,8/. Ide o zvolanie s nadčasovým významom. Lampy a svetlá dobra, ktoré konáme, sú len tlmeným svetlom oproti Svetlu, ktoré vychádza z Betlehema. Ono prinútilo aj kráľa Herodesa, aby sa triasol od strachu. Bez Boha lampy nášho dobra hasnú, nedokážeme vytrvať v dobrom, sme náchylnejší na hriech. Povedané automobilovou terminológiou, naše životy bez Boha sú len tlmenými svetlami, oproti Svetlu, ktoré osvecuje každého človeka. Aj taký veľký človek, ako Ján Krstiteľ, mal jasno vo svojom poslaní a vedel, aké je jeho miesto v poriadku spásy. Raz, keď stál so svojimi učeníkmi, prechádzal Ježiš okolo. Prorok jeho príchod komentoval slovami:"Hľa, Baránok Boží". Vtedy sa jeho učeníci pripojili k Ježišovi. /Jn 1,35-42/. Pochopil, že hviezda jeho poslania a života zhasla. Splnil, čo sa od neho žiadalo a prenechal piedestál Baránkovi, ktorý sníma hriechy sveta. V tom spočíva aj zmysel nášho života-poslúžiť svojimi talentami dielu Božieho kráľovstva a odovzdať svetlo nášho života Tomu, ktorý nám ho zažal. Osvojme si pritom citát, ktorý sa vzťahuje na Jána Krstiteľa:"On sám nebol svetlo, prišiel iba vydať svedectvo o svetle"/Jn 1,1-18/. 3,Niektorí ľudia pozorujú hviezdy. Väčšinou ide o odborníkov, ale aj veľa amatérov sa venuje tejto činnosti. Z pozorovania hviezd sa ľudstvo môže dozvedieť veľa vecí o vesmíre. Iní ľudia sa chvália tým, že sa s hviezdami rozprávali. Máme na mysli ich stretnutia s populárnymi ľuďmi. Tie zanechajú v človekovi hlboké dojmy, krátkodobé alebo dlhodobé. No, niektorí sa hviezde poklonili. Boli to Traja mudrci, ktorí podnikli náročnú púť, aby tak učinili v Betleheme. Nestačí sledovanie, nestačí obdiv voči Hviezde, ktorá zostupuje z výsosti. Potrebná, ba nutná je poklona. Len vtedy hovorí Boh tak, že ho počujeme a rozumieme mu. Keď je človek na kolenách, vtedy je blízko pri Bohu. Mudrci z Východu nám ukázali cestu a potvrdili, že za touto Hviezdou sa oplatí putovať a nasledovať ju. 

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára