pondelok 19. apríla 2021

To som ja!

Istý človek absolvoval vážnu operáciu. Trvalo dosť dlho, kým sa z nej pozviechal. Oslabila ho najmä fyzicky, ale domáca starostlivosť urobila zázraky. Jeho domáci počas rekonvalescencie zdôrazňovali:"Ešte to nie je on!". Aj sám pacient, na otázku ako sa má, zdôrazňoval:"Ešte to nie som ja!". Až neskôr, keď začal prijímať stravu, ktorá bola kedysi jeho obľúbenou, začal hovoriť o sebe:už som to ja!Tieto vyjadrenia vyjadrujú, že k optimálnemu návratu do plnohodnotného života je ešte dlhá cesta. Ale je tu aj veľká nádej. 

     Pán Ježiš po svojom zmŕtvychvstaní navštevoval najmä svojich učeníkov /Lk 24, 35-48/. Je prirodzené, že sa ho zľakli. Stretnúť človeka, ktorého už pochovali, to by zamávalo každým. Ani apoštoli neboli výnimkou. Ukázal sa im a dokazoval, že je to on. Že je to on, ktorý ich niekoľko rokov viedol a formoval a to pravidelne, veď boli snáď v každonnom kontakte. Ježišove dôkazy zabrali. Nimi chcel povedať:som to ja!. Nakoniec zjedol aj kúsok ryby, aby už konečne uverili:je to on, náš Majster a Učiteľ. 

    Pán nám stále podáva pokrm svojho Slova a Tela. Cez slávenie eucharistickeho tajomstva nám odkazuje:"Prijímajte tento pokrm, lebo som to ja!". Kňazovi, ktorý v jeho osobe celebruje, odkazuje:"To som ja, ten, ktorý ťa povolal a povedal:Poď za mnou". A veriacim odkazuje:"Prijímajte tento pokrm, lebo som to ja. Ten, čo vám povedal:Ja som s vami po všetky dni, až do skončenia sveta". 

    17. apríla pochovali princa Filipa, manžela kráľovnej Alžbety II. Pri tejto príležitosti zazneli komentáre viacerých odborníkov v otázke protokolu. Bola tam zdôrazňovaná myšlienka čistej pokrvnej línie. Následník trónu, musí pochádzať z "kráľovskej krvi". Aj nasledovnícj Kráľa, ktorý za nás zomrel na kríži, musia žiť v čistej pokrvnej línii. A to preto, lebo prijímajú čistý pokrm eucharistie, skutočné telo a krv Ježiša Krista, Božieho Syna. Tá "čistá pokrvná línia Kristova", nevzniká preto, žeby sme my, ktorý tento pokrm prijímame, boli absolútne čistí v pozemskom živote. Hovoríme o nej tak preto, lebo prijímame najrýdzejší, nepoškvrnený a nepodliehajúci nijakej skaze pokrm, ktorý predstavuje vrcholnú obetu nášho Pána. Máme mať ambíciu udržať svoj život v línii čistého a neustále sa obnovujúceho života. Krv Baránka je pozvaním do časného, ale najmä do večného spoločenstva s ním. 

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára